klart.se

Du är här: Beläggningsarbeten i Norsjö samhälle och längs Rislidenvägen

Beläggningsarbeten i Norsjö samhälle och längs Rislidenvägen  

Under perioden 20/5 - 30/9 2019 kommer Trafikverket i samarbete med Svevia att utföra beläggningsunderhåll genom Norsjö samhälle samt längs vägen till Risliden. Vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer även att genomföras.

sign-41667_960_720.png

Vad kommer att göras?
Ny beläggning kommer att läggas på Storgatan och delar av Kusforsvägen. I Norsjö kommer parkeringsfickor att byggas längs Storgatan. Den friliggande gång- och cykelvägen på västra sidan av Storgatan kommer att beläggas på sträckan mot kyrkan.

Infarterna till samhället kommer att förses med belysta gång-och cykelpassager för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Längs med Rislidenvägen plockas stenar upp och ett antal förberedande underarbeten kommer att genomföras innan en ny beläggning kommer på plats.

Arbetet kommer att pågå under stora delar av sommaren och Trafikverket och Svevia hoppas att du har överseende med de störningar som kan uppstå. Målet är att störningen ska bli så liten och så kort som möjligt.


Tänk på att restiden kan bli längre och respektera dina medtrafikanter samt de som jobbar på vägen.

Publicerad:  2019-05-15 15:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)