Brödpåsar i papper, med fönsterplast, ska slängas som plastförpackning
Ställning just nu:
Sant (25%)
 
Falskt (75%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 48 personer röstat.
Omröstningen startade 2019-11-04:07:00