klart.se

Du är här: Information till besökare i Norsjö simhall

Information till besökare i Norsjö simhall 

Höjning av vattentemperaturen på onsdagar upphör 1 januari 2020. Norsjö kommuns simhall är i slutet av sin livslängd, och i syfte att förlänga livslängden ytterligare upphör temperaturhöjningen som skett varje onsdag.

swim

Bakgrund:
Simhallen byggdes år 1965 och dimensionerades för en vattentemperatur på 22 grader i vattnet och 24 grader i luften. Såväl ventilation som tätskikt anpassades därefter. Den tekniska livslängden på en simhall beräknas till mellan 25-50 år. Norsjös simhall med sina 53 år är i slutet av sin livslängd.

Temperaturen på badvattnet har sedan dess successivt höjts och på 80-talet infördes det så kallade handikapp-badet som krävde ett sjukintyg. Badvattnet höjdes till 32 grader en dag i veckan. I början av 1990 förändrades detta bad till pensionärs och rehab-bad utan krav på sjukintyg men med varmare vatten. Kommunen anser att denna verksamhet är av stor vikt.  Man har så långt det gått velat tillgodose målgruppens behov av varmare vatten trots viss påverkan på fastigheten.

Ventilationen byggdes därför om 2004 för att förbättra avfuktning och inomhusmiljö. Det primära avfuktningssystemet är dimensionerat för en vattentemperatur på 28 grader. När temperaturen under onsdagar höjs till 32 grader innebär det att det redan under måndagsdygnet fram till fredag då temperaturen återgått till 28 grader, blir för varmt för ventilationsaggregatet. Luftfuktigheten blir därmed för hög.

Norsjö kommun har de senaste åren nära bevakat simhallens skick eftersom den passerat sin tekniska livslängd. Statens Provningsanstalt (CBI Betonginstituet) genomförde 2013 en undersökning av bassängens skick och gav då en beräknad livslängd på ytterligare tio år.

2018 gjordes ytterligare undersökningar med bl.a. håltagning i bassängens väggar som bekräftar den tidigare livslängden och som även påvisar omfattande skador i konstruktionen.

Mer information om vad besiktningen 2018 visade finns att läsa här (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sammanfattning:
Sammanfattningsvis har den höga vattentemperaturen påverkat fastigheten. Högre ångtryck påskyndar nedbrytningen av bl.a. väggar, bassäng och övriga ytor och material. Effekterna av denna påverkan har axelerarat nu på senare år. För att fördröja förstörelseprocessen och den slutliga stängningen av nuvarande anläggning måste temperaturen i vattnet begränsas till 27-28 grader.

Standardtemperaturer i simhallar i Sverige ligger vanligtvis mellan 26-27 grader, vilket anses vara en lämplig temperatur för motionssimning och vattenträning.

Arbete med framtagande av beslutsunderlag för ny simhall påbörjades 2018 och fortlöper.

Kommunstyrelsens beslutade 2019-02-12 att tillsätta en styrgrupp som består av politiker, tjänstepersoner och representanter från föreningslivet. Den styrgruppen arbetar med just att ta fram detta beslutsunderlag.

Kontaktperson
Mats Skogh, Avdelningschef Fritid och Service
Telefon: 0918-14 146
E-post: mats.skoogh(@)norsjo.se

Publicerad:  2019-11-13 10:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen