I Sverige konsumerar vi ungefär 15 kg textilier per person och år. Endast ca 20 % av använda textilier går till återanvändning, resten har gått till förbränning. Brukar du lämna kläder till t.ex. Knut'n?
Ställning just nu:
Ja, alltid (32%)
 
Nja, någon gång ibland (32%)
 
Nej (36%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 78 personer röstat.
Omröstningen startade 2020-01-13:09:00