klart.se

Du är här: Ny olycksfallsförsäkring

Ny olycksfallsförsäkring 

Norsjö kommun har tecknat olycksfallsförsäkring hos Svedea för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Norsjö kommuns verksamheter.

Arenaparken Foto_JuliaDahlberg.jpg

Försäkringen gäller från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2020.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål och anmält skadan.

Du anmäler själv
Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress angiven nedan.

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på vår hemsida, www.svedea.se/foretagsforsakring.

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.
Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Läs mer här: https://norsjo.se/default.aspx?id=18198&ptid=0

Publicerad:  2020-01-28 07:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen