klart.se

Du är här: Skrotbilskampanj

Skrotbilskampanj 

Något som har lyfts i medborgardialoger med norsjöbor är att många är bekymrade över skrotbilar i bygden. Nu vill vi göra en insats för att städa upp. Anmäl bilen senast den 31 maj 2020.

En gammal bil täckt med mossa och rost. Står vid ett träd.

Visste du att en skrotbil innehåller 10 gram kvicksilver? Det räcker för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.
Bensin, motoroljor och glykol kan förstöra vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer.
Andra miljöfarliga ämnen är HA-oljor i däck och batterisyror.
 
Upp till 85% av den gamla bilen kan återvinnas och bli till material för nya bilar!
 
Om du tänker långtidsförvara eller renovera din bil, skoter eller annat fordon ska du tänka på att förvara fordonet på ett lämpligt sätt exempelvis i ett garage eller en hårdgjord yta. Detsamma gäller om du förvarar reservdelar eller reservdelsfordon. Tänk även på att grannar eller förbipasserande kan störas om du förvarar dina fordon på ett olämpligt sätt. 

Det kostar inget att lämna en komplett bil för återvinning/skrotning till en ansluten bildemonterare. Förutsättning är dock att den uttjänta bilen är komplett och inte innehåller sådant som inte tillhör bilen. Bilar som saknar t.ex. motor, växellåda eller katalysator kan bildemonteraren begära ersättning för. Det gäller även om bilen är fylld med avfall eller sådant som inte tillhör bilen.
 
Det behövs så många bilar som mjölig. På varje upphämtningsplats kan ett bärgningsfordon ta med nio bilar vid varje körning. 

Finns det övergivna bilar på din mark kan du anmäla till Martine.westerlund[at]norsjo.se med bil reg. nummer, typ av bil,  och färg. Vi samlar in information och återkommer med, förhoppningsvis, en mjölig lösning.
 
Nu ska vi städa upp vår bygd och skapa stolthet!
 
Anmäl bilen till -  https://bilretur.se    Innan 31 maj 2020

(När vi vet hur många bilar som anmäls i respektive kommun kan det bli aktuellt med mer permanenta mottagningstider. I avvaktan på det kommer vi att bestämma lämpligt tillfälle med de bilägare som har anmält att bilarna ska tas emot för återvinning. Vi kommer då att meddela bilägarna och kommunen om vilken tid vi kommer att ta emot bilarna och vi kommer vid behov att använda den mottagningsplats som är överenskommen med respektive kommun.) 

Klicka här för att öppna annonsen i PDF-format.

Publicerad:  2020-05-08 10:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)