klart.se

Näringsliv

Här samlar Norsjö kommuns tillväxtavdelning information som är bra för dig som företagare.

Sidan uppdaterad 2 april kl. 07:56.


Lokal information - Norsjö kommun

I tider som dessa betyder solidaritet allt. När vi inte vet hur omfattningen av detta kommer bli är det viktigt att vi är förberedda. Många företag i bygden får kämpa mer än andra och då är det viktigt att vi hjälps åt.

Så hur kan vi konkret hjälpa varandra?

Bemanningsgrupp. Det har kommit önskemål att starta en bemanningsgrupp i Norsjö. Näringslivet i Norsjö testar att nyttja Facebookgruppen Företagsnätverket Norsjö för detta ändamål. Du som har behov av extra hjälp, kan skicka ut en förfrågan till andra företagare. Den som har det lugnt kanske kan avvara någon i sin personal. Du som företag som har behov eller kan avvara personal sök medlemskap i gruppen.

Vi har haft telefonkontakt med ett antal företag, men kommer inte att kunna ringa alla och gör nu utskick av information både lokal och från samarbetspartners. Om ni som företag behöver stöd och hjälp kontakta oss på Tillväxtavdelningen.

För riskgrupper, smittade och de med förkylningssymptom:

Affär´n i Bastuträsk erbjuder att plocka ihop matvaror och utkörning inom Bastuträsk. De kan även ta emot beställningar av matvaror för upphämtning utanför affären. För beställning ring: 0915-10021.

Affär'n i Bastuträsk kommer att hålla extra öppet onsdagar och fredagar mellan kl. 08:00-09:00 för de som är i riskgruppen för coronaviruset. Detta gäller endast för de som är i riskgrupp (hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, högt blodtryck, cancer, diabetes, även personer 65+ . De extra öppettiderna börjar den 20 mars och är tills vidare.

Björk´s lanthandel i Kusfors erbjuder att plocka ihop matvaror och utkörning för den ordinarie kundkretsen. För beställning ring 0915-20006.

I Norsjö finns den nystartade gruppen "Norsjö hjälper" vilket både Coop och ICA Supermarket är informerade om.

Knut'n
Här finns information om vad som gäller på Knut´n.

---------

Krispaket till svenska företag och jobb(regeringen.se)

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars.
Det krispaket som vi nu presenterar kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 300 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkningen genom skattekontot utnyttjas.

Korttidspermittering införs
Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Ar-betstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.
Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med den 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenfö-retagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.
Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.
Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Förslagen om anstånd och korttid går nu till Lagrådet för snabb behandling.

Samlade ekonomiska åtgärder i Sverige hittills
• Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och mer-kostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.

• För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

• Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.

• Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.

• Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.

• Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.

• Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.

Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-04-02
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen kontakt


Beatriz Axelsson, tillväxtschef
Epost: beatriz.axelsson[at]norsjo.se
Mobil: 072-5001530


Ingrid Ejderud Nygren, utvecklingsstrateg
Epost: ingrid.ejderudnygren[at]norsjo.se
Mobil:  070-356 41 66


Mari Johansson, näringslivsutvecklare
Epost: mari.johansson[at]norsjo.se
Mobil: 072-247 29 27


Jessica Holmström, projektledare NiMR, affärscoach
Epost: jessica.holmstrom[at]norsjo.se
Mobil:  072-237 95 47

 
Länkar till aktuell information till företag med anledning av Covid-19:

Regeringen Information om regeringens arbete med anledning av Covid-19

Skatteverket Skatteverkets information kring anstånd med skattebetalning

Försäkringskassan Försäkringskassans information om regler gällande smittbärarepennning mm med anledning av Covid-19

Tillväxtverket Tillväxtverkets information kring stöd till företag med anledning av Covid-19

Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverkets information till arbetsgivare

Verksamt.se Verksamt.se info till företag från myndigheter gällande situationen med Covid-19

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringslivs information till företag gällande situationen med Covid-19

-----
Nya regler för restauranger och caféer

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Frågor och svar om nya regler för restauranger och caféer.

-----

Region Västerbotten
25 miljoner till  länets småföretagare
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)