klart.se

Du är här: Allemansrätten - inte störa, inte förstöra

Allemansrätten - inte störa, inte förstöra 

Nu på våren är naturen extra känslig, djuren får sina ungar och markerna är på många håll blöta och mjuka vilket gör dem extra känsliga för slitage, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor.

joshua-earle-Pj7yh_GKc7I-unsplash.jpg

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur. 
 
Här kommer tips till den som vill njuta av naturen på ett hänsynsfullt sätt:

 
1. Välja utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya områden där inte så många andra är.  
2. Fika och rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
3. På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Hålla hunden under extra stor uppsikt, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
4. Ta med dig ditt skräp hem. 
5. Tänk på brandrisken. Elda endast på iordninggjorda eldplatser. 
6. Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på www.sverigesnationalparker.se  eller www.lansstyrelsen.se
7. Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan.
8. Plocka påskriset från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd. 
9. Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära bostadshus.
10. Följ fjällsäkerhetsrådets råd om vistelse i fjällen. 
 
 
Mer information och länkar:
 
Hundar i naturen
Ta gärna med hunden i naturen men under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
 
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/
 
Cykla i naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan, ex undvik mjuka stigar, särskilt nu på våren när det är blött i markerna.
 
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/
 
Cykelfrämjandet tipsar: https://folkhälsa.com/
Svenskt Friluftsliv tipsar: https://www.youtube.com/watch?v=Ur93BpsM8J8 .
 
Rida i naturen
Precis som med cykling går det bra att rida i naturen men det gäller att välja rätt väg när du rider för att minska skador på skog, mark eller väg.
 
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Ridning/  
 
 
Nationalparker och naturreservat
Skyddade områden, exempelvis naturreservat och nationalparker, har särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du hos din länsstyrelse eller kommun.
 
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Skyddade-omraden/
 
Länsstyrelserna: www.lansstyrelsen.se
 
Sveriges nationalparker: www.sverigesnationalparker.se 
 
Nedskräpning
Ta gärna med dig något att plocka skräp i när du går ut i naturen så att du kan
ta med dig ditt skräp hem.
 
Mer information: https://www.hsr.se/
Sportfiskarna tipsar: https://www.youtube.com/watch?v=vKnSK0-1LkI
 
Elda i naturen

Tänk på brandrisken – beakta eventuella eldningsförbud. Elda endast på iordninggjorda eldplatser. 
 
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar: https://rib.msb.se/filer/pdf/26790.pdf
 
Sportfiskarna tipsar: https://www.youtube.com/watch?v=PxLa1qFpadE 
 
 
Allemansrätten på andra språk

 
Foldrar och broschyrer på andra språk http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/
 
Håll Sveriges rents information på flera språk
https://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena/other-languages
 
Naturvårdsverkets webbsida om allemansrätten på engelska
http://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/

Publicerad:  2020-04-27 17:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen