klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö
 

Information om sophämtning 

I det gröna eller röda avfallskärlet slänger du dina hushållssopor. Allt som slängs måste vara förpackat i plastpåsar och förslutna med dubbelknut.

sopor2.jpg

I restavfallspåsen kan du till exempel slänga tandborstar, blommor, diskborstar, blöjor, bindor, matavfall, hushållspapper, pennor, tobak, cd-/dvd-skivor, tops och dammsugarpåsar.

Övrigt hushållsavfall från privatpersoner lämnas på:

• Återvinningscentralen: Farligt avfall och grovavfall

• Återvinningsstationen: Tidningar och förpackningar av papper, plast, glas, metall

Underlätta för sopbilen- Tänk på kärlens placering
Du som fastighetsägare hyr sopkärlet av oss. Du ansvarar för att din soptunna står på ett smidigt ställe vid hämtning och för att hålla tunnan rent. Att dra kärl är ett tungt arbete, våra renhållningsarbetare drar upp till 300 kärl per dag. Genom att du ställer dina kärl på en bra plats underlättar du deras arbetsmiljö.

Kärlet ska stå vid en väg där sopbilen kan passera, vanligen vid din tomtgräns ut mot vägen.  Om ni är flera hushåll efter samma gata eller väg, ställ era sopkärl tillsammans.

Är inte kärlen tömda? 
Något kan ha inträffat så att turen blivit försenad, låt kärlet stå kvar tills felet är åtgärdat.

Inget löst avfall
Allt som slängs i det gröna och röda avfallskärlen passerar genom vår sorteringsanläggning.

Kattsand, spån, aska, slipdamm och liknande får absolut inte läggas löst i kärlet, utan måste paketeras väl.

Om detta inte paketeras så orsakar det arbetsmiljöproblem för vår personal, som riskerar att få detta i inandningsluften när dem tömmer kärlen.

Vi är måna om att våra chaufförer som hämtar avfallet hos dig har en så bra arbetsmiljö som möjligt. Därför är det viktigt att allt som slängs i kärlet för hushållsavfall är förpackat i påse.

Om avfallet inte är paketerat på rätt sätt:
Så kommer våra chaufförer att lämna kärlet, och inte tömma det, till dess att detta är åtgärdat.

Lösa föremål i vår optiska sorteringsanläggning orsakar dessutom både onödigt slitage och dito driftstopp. Därför är det jätteviktigt att avfallet läggs i påsar.

Och du - glöm inte dubbelknuten!

Grillrester
Askan från grillen lägger du i en väl försluten påse med de vanliga soporna i kärlet för restavfall. Engångsgrillen kan återvinnas om man lämnar in den som metallskrot på återvinningscentralen. När påsen med grillkol är tom sorteras den som pappersförpackning.

På vår hemsida www.norsjo.se/lokalaforeskrifter, kan du läsa föreskrifter om avfallshantering för Norsjö kommun i sin helhet.

Publicerad:  2020-05-15 07:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)