Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Program , policys, planer och riktlinjer

Program

Program är den mest övergripande typen av styrande dokument.

Handlingsprogram olycksförebyggande och räddningstjänst
Handlingsprogram olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst

Folkhälsopolitiskt program
Folkhälsopolitiskt program populärupplaga

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram Norsjö kommun

Bostadsförsörjningsprogram
Bostadsförsörjningsprogram Norsjö kommun

Klimatprogram
Klimatprogram för Norsjö kommun


Policy

Norsjö kommuns policys är övergripande, strategiska dokument. De ska ha tydliga avsiktsförklaringar för varje område med ett tydligt mål och syfte.

Dokumenten ska kunna användas för att styra beslut och uppnå önskade mål. Policyerna ska kopplas till värdegrunden.

IT-policy
IT-policy

Kommunikationspolicy
Kommunikationspolicy för Norsjö kommun

Konkurrenspolicy
Konkurrenspolicy för Norsjö kommun


Plan

Planerna/handlingsplanerna ska ange konkreta åtgärder för att nå fastställda mål på olika nivåer inom organisationen. Vid större aktiviteter ska handlingsplanen innehålla information kring kommunikationen för aktiviteten. Detta hämtas från kommunikationspolicyn.

Avfallsplan
Avfallsplan 2014 – 2020

Delegeringsordning
Delegeringsordning för Norsjö kommun

LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
LIS-plan landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Vindkraftsplan
Vindkraftsplan för Norsjö kommun

Äldreomsorgsplan
Lokal äldreplan Norsjö kommun

Översiktsplan
Översiktsplan för Norsjö kommun


 


Riktlinje

Ibland behövs en riktlinje för att tydliggöra hur ett dokument används på bästa sätt. Detta är en metod för att säkerställa riktigt agerande och god kvalitet vid handläggning och utförande inom kommunen.

Mutor och korruption
Riktlinjer för att motverka mutor och korruption

Överenskommelse mutor och korruption

Serveringstillstånd
Serveringstillstånd riktlinjer

 

Senast ändrad 22 oktober 2020

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.