Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Blå bakgrund. Text i bild: Information om särskilda boendeplatser

Utredning särskilda boendeplatser

Kommunstyrelsen i Norsjö har tagit beslut om att behålla platser på det särskilda boendet Bäckgården som ligger i Bastuträsk. Kommunen kommer att minska antalet boendeplatser på nedre plan och låta Norsjölägenheter AB hyra ut lägenheter på övre plan.

Frågan om Bäckgården har varit något som engagerat många i kommunen, inte minst de som bor i Bastuträsk. Inte mindre än tre medborgardialoger är genomförda och det har kommit fram mycket kritik kring förslaget om att stänga särskilda boendeplatser på Bäckgården.

Det var Kristdemokraterna som under sammanträdet lämnade ett förslag som gick ut på att Bäckgården tills vidare blir kvar som särskilt boende med fyra platser på nedre plan i fastigheten. Norsjölägenheter AB får i uppdrag att eventuellt ordna en femte plats på nedre plan, om verksamheten ser detta behov och ombyggnadskostnader bedöms som rimliga. Övre plan i fastigheten återlämnar Norsjö kommun till Norsjölägenheter för normal uthyrning.

Det här var något som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställde sig bakom.

Moderaterna föreslog att behålla Bäckgården som särskilt boende med 10 platser och i stället stänga Vinkelbo avdelning 2. Verksamheten skulle också få i uppdrag att utreda hur lokalerna på Vinkelbos avdelning 2 kan nyttjas av annan verksamhet – och i den utredningen se över möjligheten att hyra ut korttidsplatser till andra kommuner i Vinkelbos lokaler. Moderaterna ville också att ärendet skulle upp till kommunfullmäktige för beslut.

Liberalerna ställde sig bakom Moderaternas förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om att behålla fyra platser på Bäckgården, alltså enligt Kristdemokraternas förslag.

”Vi har i utredningen sett att behovet av särskilda boendeplatser i Bastuträsk ligger på cirka fem platser. Dessutom finns det behov av att tillskapa bostäder i Bastuträsk och förhoppningen är att uthyrning av lägenheter möjligtvis kan frigöra hus”, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors.

Det här innebär att Norsjö kommun minskar antalet särskilda boendeplatser i kommunen, något som är nödvändigt för att göra en besparing.


Sammanställning synpunkter medborgardialog

Här finns en sammanställning över de synpunkter som kom fram under medborgardialogerna den 15 och 16 mars 2023. Synpunkterna är kopplade till ett förslag om att Bäckgården ska stängas. 

Synpunkter som blir för utpekande mot personal och personalgruppen har vi valt att skriva om eller ta bort helt.

Under medborgardialogerna kom det fram en hel del frågor. En sammanställning med frågor och svar kommer!


Café Nyfiket 15 mars 2023

 • Konstigt intagningsstopp på Bäckgården. Först brandskydd och sedan bemanning. Det rimmar illa med att man vill fylla platserna.
 • Angående brandskydd så får kommunen bedriva verksamhet precis som vanligt, det finns inget åläggande.
 • Folk som bor i Bastuträsk vill inte flytta till Norsjö. Man kan inte skicka folk, det är människor det handlar om.
 • Personal ska ha trygghet för att kunna utföra ett bra jobb.
 • Problematiken har funnits i flera år. Det krävs mycket för att ha en fungerande verksamhet. Det är människor det handlar om.
 • Trygghetsboende – då kan man lika gärna bo hemma.
 • Många som bor här vill bo kvar hemma så länge som möjligt.
 • Om man ska bo på trygghetsboende ska man handla själv, laga mat och städa. Då kan man lika gärna bo hemma.
 • Mycket har med brandskyddet att göra! Det är det som har startat i gång detta.
 • Det är enklare att lägga ner om det är färre som bor där.
 • Det blir samma sak om ni tar in personer på Vinkelbo, då måste de flytta någon annanstans om Bäckgården ska vara öppet och Vinkelbo ska stänga.
 • Kommunen har redan bestämt att de ska stänga ner Bäckgården.
 • Ni måste se helheten. Snart har ni rivit ner hela samhället. Det ska vara positivt att bo också i Bastuträsk. Sista tiden har man bara dragit ner, då får man inga jobb.
 • Om det här blir verklighet är vi åtskilliga som kommer att flytta och ha fritidshus i Bastuträsk.
 • Det finns kommuner som har betydligt längre avstånd än Norsjö. Skellefteå får det att fungera med ett boende i Jörn, det är sju mil. Det är inte specifikt för Norsjö kommun, det finns fler kommuner som har långa avstånd.
 • Det finns bara ett särskilt boende utanför centralorten.

Folkets Hus 16 mars 2023

 • Bastuträsk är cirka 20% av det totala antalet som bor i Norsjö samhälle. De plaster som finns idag på Bäckgården motsvarar ungefär 15% av de som finns i Norsjö. Känns konstigt att man plockar bort det helt från Bastuträsk.
 • Om man räknar på samma siffror gällande anställda så borde det finnas 60 anställda i Bastuträsk idag som har kommunen som arbetsgivare. Den siffran är 25–30.
 • Skattebetalarna blir färre, vi är rätt bekymrade över befolkningsminskningen. Historiskt så har det varit så att kommunen skulle riva hyreshusen i Bastuträsk. Vi lyckades köpa dem och idag är inget rivet och alla hyreshus är fulla med folk. Norsjö kommun ville stänga skolan. Gjordes inte. Vi hade kloka människor.
 • Konstigt att avsluta att man säger att man satsar i Bastuträsk. Ideella krafter ska jobba i Bastuträsk och ställa upp på olika projekt. Man ska driva och engagera sig och sedan lägger kommunen ner Bäckgården.
 • Köket blev nerlagt förra våren och den person som jobbade där är nu inom vården. Det skulle ha tagits folk från Norsjö för att hjälpa till men man tog folk från köket. Vi har alltid hållit budget i alla år. Alla som bott hos oss har levt mellan 5–10 år på Bäckgården. De har bott länge.
 • Hemtjänsten från Norsjö klarar inte av att komma till Bastuträsk 5 ggr/dag. Vi har bett om hjälp men fått svar att de kan komma några morgnar.
 • Det här är fjärde gången som Bäckgården är nedläggningshotat. Det finns ingen demenstänk som politiker. Bäckgården behövs och det ska vara ett särskilt boende.
 • Folket på golvet har kanske jättebra idéer. Prata med dem!
 • Det försvinner arbetstillfällen, människor kanske flyttar härifrån, tar sina barn från skolan – affären påverkas och värdshuset påverkas.
 • Norsjö kommun måste utvärdera hur nöjda de som bor och jobbar på Bäckgården är. Det är personalen som vet bäst hur deras verksamhet ska utföras.
 • Brandskyddet spelar ingen roll, det ska ni åtgärda.
 • Tycker att utredningen skrapat på ytan och inte tittat på olika lösningar.
 • Det står en massa saker som inte har något djup eller fast grund att stå på. Om vi frågar politikerna som fått detta. Jag tycker den är svårläst. Som fritidspolitiker att sätta sig in detta. Överblick. Saknas kostnader, det som visas betyder ingenting eftersom ni inte vet kostnaderna.
 • Det här kan påverka både de som bor på Bäckgården och anhöriga negativt.
 • Det låter som ni har det klart eftersom de som vill flytta in på boendet inte får det.
 • Ta med vad det här betyder för samhället i stort. Ta med er de nackdelarna. Det kan bli påverkan på antalet invånare i Norsjö kommun.
 • Ta bort 8 platser från Bastuträsk med 350 invånare eller ta bort 8 platser från ett samhälle med 2000 invånare.
 • Brandrisken har funnits i flera år men det är först nu kommunen börjar tänka på det. Gällande elavbrott så har vi varit utan ström på Bäckgården förr – men vi har löst det. Kommunen ser bra problem, titta i stället på hur vi löser saker. Hoppas kommunen tänker på Bäckgårdens personal.
 • Det är inget annorlunda nu än vad det var när Bäckgården byggdes.
 • Vi känner att vi blivit förda bakom ljuset av er på kommunen. Ni skyller på brandskyddet.
 • 5–6 platser som står tomma i Norsjö kommun. Men vi vet inte framtiden.
 • Ska det nu vara världens bästa vardag så är det dags att börja tänka på att vi inte blir yngre.
 • Det måste få kosta om det ska vara världens bästa vardag.
 • Titta på hur de löser det i Jörn till exempel.
 • Det bästa boendet i Norsjö kommun är Bäckgården.
 • De gamla som vi pratat med vill bo kvar hemma, de vill inte flytta till ett trygghetsboende.
 • Norsjö kommun behandlar ungdomar som att de inte har någon fritid. Inte konstigt att det är svårt att locka unga människor till vården.
 • Ett stort problem är att det är satt ut ett datum när det ska stängas, då tror vi att det är klart.
 • Ni hade ingen annan tanke. Bäckgården skulle bort.
 • Det stora felet är att sätta ett datum. Gjort både boende och anhöriga så fruktansvärt oroliga.
 • Norsjö kommun bör fundera på om det verkligen ska byggas en ny sim- och sporthall.

Folkets Hus 19 april 2023

 • Saknar lite mer av de mänskliga värdena, det är mycket ekonomi här. Vi pratar om människor. Nationellt sett så visar allt på att befolkningen, den åldrande, ökar. Kommunerna måste vara beredda på detta och tänka i ett längre perspektiv.
 • Ni måste ge förutsättningar för de på golvet att göra sitt jobb. Om man inte håller budgeten så ska det inte drabba de på golvet.
 • Konsekvenserna av att stänga ner Bäckgården, där har kommunen inte tagit med att det blir mer hemtjänst i Bastuträsk. Det blir en stor apparat för hemtjänsten i stället. Plus att det kommer nattpatrull från Norsjö, måste ta in fler. Sjuksköterskorna måste till Bastuträsk. Kan vara billigare att ha kvar Bäckgården men det har ni inte räknat på.
 • Nattpatrullen får mer att göra, de som bor på Bäckgården försvinner inte.
 • Vi har ett av kommunens bästa boenden i Bastuträsk. Jag förstår ingenting!
 • Ni ska fråga var de gamla vill bo. Följer ni inte lagen så är det värre än om inte budgeten inte går ihop.
 • I en presentation som kommunen gav för någon vecka sedan var det positiva ordalag. Man skulle investera, man skulle satsa på inflyttning och kvarstanning, bostadsförsörjning, kompetensförsörjning och etablering. Man nämnde möjlighet med att jobba med läkare över landsgränser. Där sitter man och pratar positivt om att man ska satsa. Sim- och sporthall och skolrenovering och läkare över landsgränser. Men man fixar inte tre mil inom kommunen.
 • Alla brukare ska ha samma värde, men det har de inte om de flyttar in på Vinkelbo. I Bastuträsk finns kompetensen. Här kan de odla, komma ut.
 • I Norsjö finns det två trygghetsboenden. Kan vara ett bra förslag att göra om Bäckgården, men det är ganska dyrt att bo på trygghetsboende. Finns mycket aktiviteter för äldre i Bastuträsk.
 • 2020/2021 var det inte så stor skillnad mellan Bäckgården och Vinkelbo kostnadsmässigt. 2022 hände något. Det bör man titta på noggrant.
 • Vikarier behövs ibland. Då är det faktiskt inte längre till Bastuträsk än vad det är att åka från Norsjö till Bastuträsk. Tycker att ni borde kunna angripa frågan från annat håll än att bara titta på nedläggning.
 • Nedläggning av Vinkelbo påverkar inte Norsjö. 10 arbetstillfällen i Bastuträsk motsvarar 60 i Norsjö. Sätt en peng på det.
 • Bastuträsk är den näst största orten med bra kommunikationer med Skellefteå. Finns så mycket engagemang och det finns de som gör så mycket för det här samhället. Det kommer att få effekt om de som jobbar här i stället flyttar sin arbetsplats – då kanske de handlar i Norsjö i stället för affären här i Bastuträsk, det har en påverkan.

Senast ändrad 2 maj 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.