Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Frågor och svar om Bäckgården

Här finns en sammanställning på frågor som kommit in via e-tjänsten samt medborgardialogerna den 15 och 16 mars 2023.

Frågorna är kategoriserade för att det ska vara enklare att hitta.


Minska antalet platser på särskilda boenden

Andra kommuner med längre avstånd får det att fungera. Går det att ta in i beaktningen att de kan lösa det och om det är en bra lösning för Norsjö?

Norsjö kommun kommer att vara i kontakt med bland annat Skellefteå kommun för att ta del av hur de har löst avstånden i deras kommun. De svar vi får därifrån kommer att komplettera utredningen.

Som jag tolkat så har Vinkelbo 3 miljoner mer i budget men har färre plaster än Bäckgården?

Vinkelbo har 8 särskilt boendeplatser och 6 korttidsboendeplatser, samt växelvårdsplatser, fördelat på två avdelningar. Bäckgården har en avdelning med 10 platser. Vinkelbos båda avdelningar är budgeterade under ett kostnadsställe, och delar på personal, därför är det svårt att jämföra dessa budgetar.

Hur många lediga platser behöver man på ett boende för att kunna erbjuda plats för dem som är på lasarettet och ska hem?

Om man behöver stöd efter sin vistelse på lasarettet kan man beviljas till exempel hemtjänst eller plats på korttidsboendet beroende på vilket behov man har. Där brukar man kunna bo kvar om det behövs, i väntan på särskilt boende om man ansökt om det. Platserna på korttidsboendet är inte inräknade i denna utredning då det är en annan boendeform.

I utredningen är det tre sidor om Bäckgården och de problem som finns där, var är problemen på andra särskilda boenden?

Norsjö kommun håller på med att komplettera utredningen. I den kommer det att finnas information om också andra särskilda boenden.

Är Vinkelbo godkänt som särskilt boende?

Ja, Vinkelbo är godkänt som särskilt boende. Det är ett boende utan krav på hyresavtal enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Man bor i ett rum och inte i en lägenhet. De som bor där betalar inte månadshyra som på Bäckgården och Solbacka utan i stället handlar det om en boendeavgift.

Går det inte att stänga i Norsjö i stället? Varför är inte andra särskilda boendeplatser på tapeten att lägga ner?   

Norsjö kommun jobbar med utredningen och tittar på olika alternativ.

Om nu detta ska ske och de boende ska till Norsjö, behöver något åtgärdas Norsjö?

Tanken är att om de särskilda boendeplatserna flyttas från Bastuträsk till Norsjö så ska det öppna fyra platser på Vinkelbo. Dessa platser är klara.

Hur har det sett ut över tid? Många tomma platser eller har det varit kö?

De senaste åren har det funnits tomma platser. På Vinkelbo minskades därför antalet platser till 1/1 2021. Det finns idag ingen kö. Det tar i genomsnitt 12 dagar att få plats på särskilt boende efter beviljad ansökan idag.

Var finns de tomma sängplatserna och var har de funnits?

De lediga lägenheterna eller boenderummen är fördelat på kommunens samtliga tre boenden. Det varierar över tid.


Boendet Bäckgården

Vad händer med huset om ingen vill flytta in?

Norsjö kommun hoppas naturligtvis att det kommer att finnas ett intresse. Om det inte gör det kommer det att vara upp till Norsjölägenheter att jobba med frågan.

Så dyrt att ha tomma lägenheter, är det inte bättre att låta folk bo på Bäckgården än att det tickar pengar när platser är tomma?

Alla som beviljas särskilt boende erbjuds en plats. Men vi har för många lediga platser, fyller vi en plats på Bäckgården, står en tom på Vinkelbo eller Solbacka i stället. Fyller vi en plats i Vinkelbo, står en tom på Bäckgården eller Solbacka i stället.

Hur jobbar Norsjö kommun med arbetsmiljön?

Vi jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete med till exempel skyddsronder och medarbetarenkäter för att kunna fånga upp arbetsmiljöproblem, synpunkter och sätta in åtgärder och handlingsplaner.
Arbetsmiljön är ett stort område där Norsjö kommun hela tiden försöker bli bättre och stora kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för chefer och skyddsombud. Riktade insatser genomförs i verksamheterna efter behov.

Bäckgårdens budget. Ni har räknat med köket som varit stängt nästan ett år. Varför är det med när det är stängt?

Bäckgårdens kök har varit stängt sedan förra sommaren då det var nödvändigt för att klara av att bemanna Bäckgården, en av de åtgärder som infördes för att undvika att stänga Bäckgården helt och hållet under sommaren. Det är ett beslut som förlängts av chef då bemanningssituationen fortsatt har varit svår. Det finns inget permanent beslut om att köket ska stängas och så länge det inte finns behöver vi ha med den kostnaden när vi redovisar vilka kostnader vi ser på Bäckgården framåt.

Hur många tomma platser finns det på Bäckgården? Hur många tomma platser finns det i Norsjö?

Till exempel vid årsskiftet fanns 2 lediga platser på Vinkelbo, 3 lediga platser på Solbacka och 3 lediga platser på Bäckgården, men var och hur många platser som är lediga varierar lite över tid. Det är inte så att just Bäckgården är utpekat som boendet med flest lediga platser, utan vi ser till behovet i hela kommunen.

Kommer ni att släppa in folk, nya boenden, på Bäckgården under utredningstiden?

Nej.

I utredningen finns ingenting positivt med Bäckgården. Vad är bra med Bäckgården?

Bäckgården har fina lägenheter, lokaler och bra personal. Det har varit en positivt omtalad verksamhet i flera år. Trots att Bäckgården har haft en del brister så finns det ett stort engagemang som gjort att boendet fungerat bra.


Vad händer med de som bor på Bäckgården idag

Hur hade ni tänkt att flytten ska påverka de boende på Bäckgården?

Norsjö kommun är medveten om att det inte är bra att flytta äldre personer. Det finns en erfarenhet kring detta då kommunen för att antal år sedan stängde det särskilda boendet Björkhem och de som bodde där fick flytta.

Om de särskilda boendeplatserna på Bäckgården flyttas till Norsjö kommer de boende i så fall att erbjudas särskilt boende i Norsjö. Dialog kring detta kommer att föras med boende och anhöriga då det formella beslutet fattats.

I informationsbladet, där står det att det ska stängas den 1 juni. Har ni tänkt på den person som flyttat fler gånger?

Vi kan inte uttala oss om enskilda ärenden. Vi vet att det inte är bra att flytta äldre personer.


Hemtjänst

Om det inte finns tillräckligt många timmar hemtjänst i Bastuträsk då ska de alltså utgå från Norsjö? Hur mycket kostar det?

Exakt kostnad är svår att beräkna. Det beror lite på var hemtjänstuppdragen finns i övriga kommunen . och hur man kan planera insatserna. Hemtjänsten i Norsjö har redan uppdrag i kommunens östra delar och hemtjänsten är en verksamhet som ständigt ändras med nya och avslutade uppdrag. 2022 fanns 36 704 timmar hemtjänst att verkställa. 97 % verkställdes av hemtjänst Norsjö och 3 % av hemtjänst Bastuträsk.

Menar ni att hemtjänsten, där ni ska anställa fler, ska kosta 500 000 kr per år?

Exakt kostnad är alltid svårt att beräkna men svaret på frågan är ja. Norsjö kommun räknar med att det kommer att kosta 500 000 kr per år.

De som har hemtjänst i Bastuträsk med omnejd, de får väl hemtjänst från Bäckgården? Det kan väl inte bli annat än mer pengar till hemtjänsten om de ska utgå från Norsjö?

Det stämmer bra. Hemtjänsten kommer att bli något dyrare än vad den är nu.

Vad händer med hemtjänsten?

Hemtjänsten i Norsjö tar över hemtjänsten i Bastuträsk. Om det finns tillräckligt många timmar i Bastuträsk kommer det att vara möjligt att utgå därifrån.


Konsekvensanalys

Ska ni ha en dialog med oss efter konsekvensanalysen?

Det är en bra idé. Vi ska se till att ha en medborgardialog också när konsekvensanalysen är gjord.

Konsekvensanalys, skulle det inte ha varit gjort innan?

Konsekvensanalyserna kommer att genomföras innan beslut. Norsjö kommun håller just på med att göra en risk- och konsekvensanalys utifrån olika perspektiv. När den är klar kommer den att vara med som underlag till utredningen.

Om man gör konsekvensanalys måste man också ta med hemtjänsten. Det är svårt att beräkna från dag till dag. Imorgon kanske vi behöver 20 insatser. Kommer ni att titta på det här när ni gör konsekvensanalysen?

Ja, Norsjö kommun kommer att titta på den personal som är berörd så vi kommer också att titta på hemtjänsten.


Påverkan på Bastuträsk i stort

Ja, ni har satsat på terminalen men ger Bastuträskterminalen jobb? Hur många bidrar med skatt av de som jobbar på terminalen?

Det är inte Norsjö kommun som äger Bastuträskterminalen, kommunen kan inte påverka vilka som får jobb där.

Tittar kommunen på helheten? Vad händer om det inte finns någon affär kvar? Vad har kommunen tänkt med Bastuträsk? Visst ska vi bygga upp ett samhälle?

Norsjö kommun tittar på helheten för hela kommunen. Det är aldrig roligt att dra ner på något. Vi har de medel vi har att förhålla oss till och utifrån det måste politikerna ta de beslut som de tror är bäst för hela kommunen.
Den här frågan handlar mer om helheten för Bastuträsk. Norsjö kommun ser Bastuträsk som en plats för utveckling. Många Bastuträskbor har påpekat närheten till Skellefteå kommun och det positiva som händer där. Bastuträsk är ett utpekat område som kommunen vill satsa på. Visst kan det låta konstigt att kommunen drar ner på vissa saker men fortsätter se potential. Att Norsjö kommun måste minska antalet särskilda boendeplatser är den verklighet vi lever i.

Har kommunen några andra planer på att skapa arbetstillfällen i Bastuträsk?

Tillväxtavdelningen arbetar kontinuerligt med att skapa arbetstillfällen i hela kommunen. Däremot finns det idag inget uttalat mål om att det ska vara i just Bastuträsk.


Trygghetsboende

Varför behöver vi ett trygghetsboende i Bastuträsk? Tror ni att någon vill flytta in på ett trygghetsboende?

Frågan varför är svårt att svara på. Ett av de viktigaste syftena med ett trygghetsboende är att just öka tryggheten och bryta isolering.

I Norsjö idag är både Gästis och Klockarbo trygghetsboenden, de var tidigare äldreboenden. Det finns idag en kö på tvåor, drygt 20 personer som står i kö. Däremot finns det flera ettor som är lediga. Det är ungefär 8 procent av de äldre (över 65 år) som väljer att bo på trygghetsboende. Det finns ingenting som säger att Bastuträsk skulle avvika från den normen. Bäckgården byggdes trots alls som servicehus vilket var dåtidens motsvarighet till trygghetsboende.

Ett trygghetsboende kan till exempel ge mer social samvaro för den som bor ensam.

För att bo på ett trygghetsboende finns inget krav på bistånd. Ett trygghetsboende räknas som vanliga lägenheter för en specifik målgrupp, 65 +. Det finns tillgång till gemensamma lokaler för samvaro.

Det finns en värd/värdinna anställd som hjälper till med aktiviteter. Till värden/värdinnan kan de boende vända sig för stöd och information.

När det gäller driftkostnader för Bäckgården: vem ska ha råd att hyra lägenheterna för det blir ganska dyra lägenheter?

Hur stor kostnaden blir per lägenhet kan Norsjö kommun inte svara på för tillfället. Hyreslagen slår fast att en hyra ska vara skälig.

Ni avslutar med att skriva så här: NLAB hoppas få utöka sitt bestånd med hyreslägenheter. Vad menas med det?

Idag är det Norsjö kommun som hyr hela Bäckgården i och med att det är särskilt boende. Om Bäckgården skulle bli ett trygghetsboende kommer det att fungera som att hyra en vanlig lägenhet, det kommer att se likadant ut som på Gästis och Klockarbo.

Finns det underlag som visar att det finns äldre här i Bastuträsk som önskar trygghetsboende?

Nej, det finns ingen stor undersökning i dagsläget. En mindre kvalitativ undersökning genomfördes under hösten 2022, där äldre i området uttryckt behov av social samvaro med konkret förslag på Bäckgården.

Vad kostar det att omvandla Bäckgården till ett trygghetsboende? Kommer kommunen i slutändan att spara pengar?

I dagsläget vet vi inte hur mycket det kommer att kosta. Norsjölägenheter kommer att vänta tills beslut är fattat.


Yrket undersköterska

Hur ska vi locka fler till yrket?

Här handlar det om att göra yrket attraktivt, inte bara i Norsjö kommun utan i hela landet. Det finns inget enkelt svar på den frågan.

Vad finns det för krav gällande utbildning för att jobba på ett särskilt boende?

Undersköterskor eller vårdbiträden jobbar på våra särskilda boenden. För att jobba som vårdbiträde krävs ingen formell utbildning. Specifika hälso- och sjukvårdsuppdrag kan delegeras av legitimerad personal och för att ta emot en sådan delegering krävs att man har förutsättningar för att ta emot uppgiften så att det är förenligt med en god och säker vård.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.