Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Synpunkter Bäckgården e-tjänst

Hittills (2323-03-27) har det kommit in 21 synpunkter via e-tjänsten. Där kan du fortfarande lämna in din synpunkt. Nedan finns en sammanställning av synpunkterna. I sammanställningen är synpunkterna något sammanfattade, avpersonifierade och språk som inte är lämpligt har tagits bort. Om du vill ha de fullständiga synpunkterna kan du skicka ett mejl till kommunikator@norsjo.se så får du dem.

De frågor som kommer fram i synpunkterna kommer att finnas på sidan med frågor och svar.

Både synpunkter samt frågor och svar fyller vi på löpande.

 

Behåll Bäckgården för framtiden

Riktigt dåligt att skylla på brandsäkerhet och patientsäkerhet. Varför har man inte åtgärdat det för länge sedan? Himla tur att inget hänt då?

Får man verkligen ignorera brister?

Hur är det ens möjligt att vänta tills man hotas med vite?

Gällande beläggning och personal: hur går det bedöma behovet för framtiden? Det är väl bara att anpassa kostymen?

Bäckgården måste finnas kvar som en trygghet för våra äldre. Om det nu är så enkelt flytta personal och vårdtagare till Norsjö så låt Norsjöbor flytta till Bastuträsk. Intressant höra Norsjöbornas syn om det skulle vara tvärtom.

Ni pratar om ett annat typ av boende men måste det ena utesluta det andra?
På nedre plan för dem med större behov och på övre plan dom som klarar sej bättre själva.

Kanske hus kan komma loss till försäljning?

Tänk gärna långsiktigt om vad som blir bäst för kommunen.
Ett attraktivt samhälle med pendlingsavstånd till Skellefteå..

Nerläggning av Bäckgården

Jag hoppas jag har fattat detta rätt. Kommunen ger tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett förslag hur dom kan spara pengar. Då förutsätter jag att man tittar med öppna ögon på hela verksamheten.

Vi har 3 särskilda boenden i kommunen. Informationen vi fick på mötet var att Solbacka i Norsjö ska vi inte röra. Utan redovisningen gällde bara Bäckgården samt Vinkelbo.

Varför redovisar man inte siffror gällande Solbacka?

Har man redan bestämt att lägga ner Bäckgården och beställer ett underlag av tjänstemännen som styrker detta eller vill de som gör utredningen att man lägger ner Bäckgården och flyttar all verksamhet till Norsjö?

Det första man fick veta som kommuninvånare via tidningarna är att kommunen är tvungna att göra ett inflyttningstopp på Bäckgården pga. brandskyddet. Kommunen har fått ett vite lagt på sig att åtgärda fel och brister på Bäckgården. Innan man får ett vite lagt på sig, så har brandtillsyningsmannen påpekat fel som man måste åtgärda. Nästa steg är att det blir en ny brandtillsyn och har man inte åtgärdat felen som påpekade vid förra tillsynen kan man få ett vite lagt på sig. Jag vet inte om det var vid andra tillsynen som man fick vite lagt på sig. Efter man fått ett vite lagt på sig, då beslutar kommunen att göra en inflyttningstopp.

Varför har man inte åtgärdat felen som brandtillsynen påpekade?

Varför sätter man ett inflyttningstopp när det inte är ett krav?

Kravet från brandtillsynen är att man ska åtgärda felen inom viss tid, inte att sätta ett inflyttningstopp.

Har man redan bestämt att lägga ner Bäckgården vid första brandtillsynen?

Kommunen informerar att vi har ingen vårdkö.

Har jag uppfattat rätt, att de som söker plats är inte i någon vårdkö till de kommer ett beslut på att vårdtagaren är i behov av plats?

Dvs att detta inte är en vårdkö som finns med i statistiken som redovisas på mötet. 5.7 tomma platser i kommunen, om man lägger ner Bäckgården minskar kommunen antal platser från 60 till 50 st. Då har man tänkt ordna 4 st platser på Vinkelbo i Norsjö, men man redovisar också att vi har ett behov av 1.7 extra platser nästa år. Jag får det till ett underskott på 2 platser på särskilt boende i kommunen.

Då fixar man det med att ställa de i kö. Dvs att vi kommer att försämra för alla kommuninvånare. Räknar man med att det ska försvinna vårdtagare under tiden de står i kö?

Ja, man får ha vårdtagare i 90 dagar i kö, men är vi ute efter att de anhöriga ska vårda de i hemmet under tiden? Ska man inte försöka korta ner vårdköerna istället för att skapa vårdköer?

Nästa sak som jag reagerar på är att dom redovisar att snitt-boendetiden är 3 månader. Jag har gjort en snabb uträkning och får det till att på Bäckgården har vi en snitt-boendetid på över 2 år.

En annan sak som jag reagerar på är att man redovisar sjukfrånvaro på personalen i Bastuträsk och Vinkelbo i Norsjö då det inte är relevant information, det visar bara att de ett problem med arbetsmiljön på alla boenden och att kommunen har misslyckats. Det enda den informationen visar är att arbetsgivaren inte har skött sig.

Är det detta underlag kommunen ska ta sitt beslut på?

Varför har man bara informationsmöte i Bastuträsk?

När kommer satsningen man lovat på Bastuträsk?

Ta inte bort tryggheten

  • Trygghet för de äldre som bor där, ta inte bort den tryggheten.
  • Trygghet för de som blir äldre och inte kommer kunna ta hand om sig själva, ta inte bort den heller
  • Arbetstillfällen som försvinner. Det får otroligt många negativa följdeffekter för samhället som vi vill ska kunna växa. Det är ett sätt att ta sig in i samhället och kanske en stor anledning till varför man ens kan göra den flytten från början, att det finns arbete att gå till.
  • Allt som presenterats utgår från ett centralortsperspektiv. Kommunen är större än så. Men samtliga som presenterat sina verksamheter och utredningar verkar ha missat det.

Norsjö har flera särskilda boenden, gör tvärtom

Med tanke på att det bor en stor andel av Norsjö kommuns befolkning och att det förväntas flytta in fler människor till orten med närområdet i samband med utbyggnaden av Northvolt så bör man prioritera att ha kvar särskilda boendet i Bastuträsk.

De problem som man hittat med brandskydd bör åtgärdas i stället för att lägga ned. Jag har själv arbetat där i flera år och vet att det är skillnad på att vara på ett mindre boende och ett större som i Norsjö. Att kunna bo nära sitt före detta hem är ofta uppskattat.

Min farhåga är att de som är bosatta i Bastuträsk lika gärna väljer särskilt boende i Skellefteå kommun, vilket ju leder till minskade intäkter. Det kan gå väldigt fort från att behöva ha trygghetsboende till särskilt boende. Är det mänskligt att behöva flytta de få sista åren av sitt liv för att kommunen inte satsar på alla orter?

Norsjö har flera särskilda boenden, gör tvärtom. Låt Bäckgården vara kvar och för omväxlings skull låt Norsjö flytta på sig.

Bäckgården är redan byggd, bra miljö, inte dålig miljö i huset med mögel och dålig luft som på vissa i Norsjö. De gamla förtjänar att få bo kvar på den ort de levt och är trygga i.

Brist i organisationen

Är det i längden hållbart att göra ett serviceboende av Bäckgården och i stället måsta utöka hemtjänsttillfällen då ett problem i nuläget redan varit att pussla med personal då många idag är utan körkort?

Hur kan kommunen “garantera” bättre patientsäkerhet då hemtjänsten redan idag är ansträngd och många av befintlig personal då blir obrukbara utan körkort?

Det finns många äldre människor i Bastuträsk som framöver kommer att kräva mer eller mindre omsorg. Då väldigt få vill flytta och har behov av, och rätt till, hemtjänstinsatser så lär det skapa problem framledes.

En annan tanke skulle kunna vara att ha kvar Bäckgården som det är idag och använda eventuellt tomma lägenheter till kortbo-platser eller akutplatser i väntan på SÄBO-beslut. Personal för detta finns redan.

Sedan har väl ett av problemen varit hur effektivt Bäckgården varit organiserat. Till exempel en fullt arbetsför människa blir satt inne på kontoret. Den personne har inte kunnat hjälpa till att stötta upp på golvet då det krisat om personal. Detta medan personal som arbetstränar och inte kan “räknas” hade mycket väl kunnat sitta på kontoret och sköta pappersexercis. Det här har gått ut över i verksamheten.

Brist på fungerande upplägg från ledningen har nog varit största boven i det här dramat. Bäckgården ger många arbetstillfällen i Bastuträsk och med ansträngningar från kommunens håll om att öka inflyttningen till Bastuträsk slår lite snett då en sån viktig samhällsservice som äldreomsorg plockas bort.

Värna om hela kommunen

En fråga som bör ställas har kommunen verkligen råd med en ny idrottshall när det inte finns pengar för att trygga de äldres sista tid i livet?

De besparingar som ska göras; varför drabbar de alltid Bastuträsk? Vi hör också till denna kommun och vi behöver få ta del av världens bästa vardag där våra arbetstillfällen finns kvar och där alla kan få känna sig trygg och sedd.

De kan inte vara på detta sätt vi ska tacka de äldre som byggt vår framtid. De ska väl då få bo kvar på den ort de valt?

Nu är det dags att kommunen börjar se utanför sina väggar och värna om hela kommunen. Tillsammans är vi starka.

Bäckgården behövs och ska vara kvar

Hur kan kommunen jobba för att utveckla och attrahera samhället Bastuträsk på olika plan samtidigt som man från kommunens sida sitter på en agenda om att lägga ner både ungdomsgård och Bäckgården?

Varför ska de äldre bo kvar i visdom om att de inte får åldras i sin hembygd?

Varför ska småbarnsföräldrar som arbetar på Bäckgården bo kvar i samhället när arbetstillfällena rycks bort?

Detta trygghetsboende som nu planeras, finns det ens ett underlag som tyder på att den verksamheten kan bedrivas?

Här finns ingen medkänsla för de äldre. Jag lovar att om det hade varit att de äldre i Norsjös tätort som behövde åldras i Bastuträsk i stället för Norsjö, ja då hade det varit ett uppror bland Norsjöbor.

Sanningen är nog att man är trött på att kämpa för sina rättigheter som lika mycket värd skattebetalare som resten av kommunen.

Sanningen är också att man är trött på att driva allt ideellt med INGET stöd från kommunen.

Sanningen är den, att man funderar om vi ens ska tillhöra Norsjö kommun när intresset från kommunen är noll och ingenting gällande Bastuträsk och att det skall vara en levande ort.

Sanningen är nog den, att vi skulle ta och göra ett medborgarråd om att driva frågan om att helt enkelt ansöka om att bli en del av Skellefteå kommun. Kanske skulle den kommunen uppskatta de skattebetalande medel som vi OCKSÅ bidrar med.

Men det ni i första hand ska tänka på är att rannsaka er egen organisation och se till ledarnas förmåga att driva en lönsam verksamhet innan ni beslutar er för att lägga ner. Det är trots allt liv och välmående ni spelar med här. De som varit med och byggt upp det samhälle som finns idag, är värd att åldras med värdighet.

De äldre i Bastuträsk ska ha det bra

Hur kan kommunen komma på denna idiotiska idé: att lägga ner Bäckgården. Bäckgården där de boende blir så väl omhändertagna, de är trygga, de trivs. Har inte kommunen sparat tillräckligt på vården?

Vi i Bastuträsk är också människor och våra äldre ska också ha det bra de sista åren.

Ni politiker i Norsjö kommun tänker bara på er själva och bryr er inte om oss i Bastuträsk. Bussar som dras in så att det inte går att åka kollektivt, skolslöjden läggs i Norsjö.

Vill ni verkligen att Bastuträsk ska dö ut helt?

Att lägga ner Bäckgården är ett steg i fel riktning

Att lägga ner Bäckgården i Bastuträsk är ett helt fruktansvärt förslag och ett stort steg åt fel håll. Jag och många andra ber er att tänka om, för kommunens, samhällets och framför allt de äldres skull. Ni har tidigare försökt lyfta Bastuträsk som ett ställe för inflyttning och detta förslag går absolut inte hand i hand med det. Nej, tänk om!

Det skapas en vi- och dem-känsla

Än en gång så lyckas de bestämmande i Norsjö skapa en vi- och dem-känsla. Vi i Bastuträsk får strida för att få ha kvar de mesta, är det inte skolan så är det Bäckgården.

Är så otroligt trött på att de hela tiden ska hittas problem med saker i Bastuträsk och inte lösningar. Norsjö kommun har ett samarbete med flera inlandskommuner vilket är bra. Sen att Norsjö har en fördel som andra kommuner inte har, en närhet till kusten via Bastuträsk. Som bekant så satsas de oftast mer vid kusten och det kan Norsjö via Bastuträsk dra nytta av.

Det sägs att de ska satsas på Bastuträsk från politikers håll, och jag började nästan tro på de orden men nu bevisas motsatsen. Att lägga ner Bäckgården tar inte bara bort arbetstillfällen från Bastuträsk utan också de äldres möjlighet till att bo där de verkat hela sitt liv. Sen att anhöriga som försöker få plats till sina äldre på Bäckgården får rena lögner om varför det är intagningsstopp är bedrövligt. Vi i Bastuträsk är inte helt blåögda, vi kan kolla upp om saker stämmer vilket gjorts i detta fall.

Sen blir jag otroligt ledsen och arg när jag läser utredningar om detta och ser formuleringar om att de finns ”stora utmaningar” med Bäckgården, fast egentligen är inte de flesta av Bäckgårdens utmaningar specifika för Bäckgården utan något som flera boenden har.

Sen att de tog mig och några till cirka en timme att komma fram till lösningar på flera av Bäckgårdens ”stora utmaningar”. Det säger kanske att beslutet redan fattats och då är de lätt att bara se problem och inte lösningar.

Lögner i stället för verkliga anledningar gör att jag och flera med mig inte kommer lita på det vi hör, och de är en stor förlust för er.

Vinkelbo har inte är godkända lokaler för särskilt boende.

Jag är väldigt stolt att jag bor i Bastuträsk men börjar skämmas för den kommun jag tillhör. Vet att de finns kommuner i vår närhet som har betydligt större avstånd mellan boenden och hittar lösningar och inte problem.

Många äldre vill bo på Bäckgården

När man läste i Norran att Bäckgården fått anmärkningar i brandskyddet då visste man att nu är det inte länge kvar innan Bäckgården stängs. Det känns som ni letar anledningar att få skära ner i Bastuträsk. Vad beror detta på?  Är det att ni som bestämmer inte behöver träffa anhöriga och vänner till de som bor på Bäckgården när ni går ut och handlar?

Varför måste det vara så hårda krav på vem som kan bo på Bäckgården? Att det bara ska vara de som är riktigt dåliga och dementa som ska bo där? Sänk kraven och låt de äldre flytta in när de känner sig redo! Vet att många äldre velat flytta dit men inte uppfyllt de hårda kraven.

Går det att ha två avdelningar, en där de gamla klarar sig hyfsat bra själv men som kan få sällskap vid måltider och en avdelning där de finns de som kräver mer hjälp?

Norsjö kommun måste börja stå upp för människor som bor i Bastuträsk också. Allt kan inte handla om centralorten Norsjö. Tänk på de äldre de behöver tryggheten som finns på Bäckgården där de känner all personal. Gör om. Gör rätt.

Bevara Bäckgården som den är

Det finns inget försvarligt att stänga Bäckgården för att göra om till trygghetsboende. Dels för att befolkningen i Bastuträsk blir äldre, är rotade på orten samt behöver den typ av boende som är nu. De ska inte flyttas till Norsjö av politiska beslut.

Dels för att undvika kostnader för ombyggnation som kommer behöva betalas av kommuninnevånare. Kostnader för ombyggnationer är alldeles för höga idag.

Ska dessutom varje del av kommunen leva så behövs ett särskilt boende i Bastuträsk, precis som det är nu. För de boende, för att folk ska ha arbetstillfällen och ge kommunen skatteintäkter då orten blir mer attraktiv om det satsas här.

Bygg ett till boende i Bastuträsk och gör det till ett trygghetsboende istället för att förstöra Bäckgården.

Sluta köra över andra orter än Norsjö ifall ni vill ha en fungerande kommun. Se inte bara till era egna intressen.

Bevara Bäckgården som den är. Allt enligt det Bäckgården byggdes för.

Världens bästa vardag även på äldre dagar – i Bastuträsk

Världens bästa vardag? Hur kan de stämma in på en nedläggning av Bäckgården?

Alla blir vi äldre och en dag kan vi alla behöva hjälp med våra vardagssysslor låt oss då få bo tillsammans med våra grannar och vänner på ett boende i ett levande Bastuträsk till en vardag som fungerar där vi känner till varandra. Allt kan inte ske i Norsjö samhälle vi bor i samma kommun så även ett levande samhälle i Bastuträsk är viktigt för att få Världens bästa vardag i hela Norsjö kommun.

Brandskyddet måste kommunen fixa. Sedan får de som är i behov flytta in på Bäckgården. Alla äldre i Bastuträsk idag, 2023, har rätt att få bo när sina grannar samt nära och kära. Du ska inte behöva flytta om du bott hela eller delar av ditt liv på en plats. När du sedan blir äldre och skör och kanske är drabbas av någon sjukdom ska du då måsta flytta till Norsjö? Nej det är inte okej.

Visst vill vi ha världens bästa vardag även på äldre dagar! Kom ihåg att det gäller även vi som bor i Bastuträsk med omnejd.

Bevara Bäckgården

Jag tycker att det är en dålig idé att lägga ned Bäckgården. Ni anger brist på hyresgäster: men hur många har ni aktivt erbjudit Bäckgården som alternativ?

Det finns många äldre i Bastuträsk och omgivande byar som inom en snar framtid kommer att behöva mera stöd.

Ni säger “Världen bästa vardag” det kan inte bara innebära centrala Norsjö utan hela kommunen. De som bott hela sitt liv i Bastuträsk med omnejd vill fortsätta att göra detta. De vill vara trygga och ha sina vänner nära till hands. Blir de tvångsflyttade 3 mil så blir det svårt för vänner att hälsa på, många har inte körkort eller möjlighet att köra och hälsa på lika ofta som det är att bara titta in, det blir ju inte “Världens bästa vardag” för oss.

Har kommunen för många platser på särskilda boende så kan kommunen minska ned de i Norsjö och behålla Bäckgården – och låta folk som vill flytta in tillåtas göra detta.

Brandskyddet måste åtgärdas om någon äldre ska kunna bo där, och det är under arbete då kommunen haft fyra år på sig att fixa det.

Om hemtjänsten ska utgå från Norsjö till Bastuträsk hur många bilar ska då pendla mellan dagligen och hur höga kostnader blir inte det och hur stor är miljöpåverkan jämfört med att ha personal på plats under hela dagen finns det någon kalkyl på detta?

Har kommunen för mycket personal i Norsjö så får kommunen omplacera någon till dit det är brist.

Har kommunen frågat de boende hur de känner iför detta?

Hur många oroliga äldre har kommunen nu på era boenden som oroar sig att de måste flytta?

Många som bott på Bäckgården och bor trivs väldigt bra. Det är fina lägenheter bra gemensamma ytor och en liten gemenskap. Den är precis lagom för Bastuträsk med omnejd.

Tänk en gång till det kan inte vara billigare och miljövänligare att lägga ned Bäckgården. Fina lokaler folk som vill flytta in, stötta även utkanten av kommunen den har även väljare.

Gör en genomgång på miljö, ekonomi och kvalitet innan ni tar förhastade och inte genomtänkta beslut.

Bastuträsk är lika viktigt som Norsjö

Tycker det är vansinne att stänga ner, att det ens kommit upp på tapeten överhuvudtaget.

Arbetstillfällen försvinner, och tryggheten för de äldre. Med tanke på hur många äldre det faktiskt finns på samhället så är det helt galet!

De äldre som bott här i större delen av sina liv, vill förmodligen bo kvar och inte slussas till annan ort. För många kanske det till och med blir längre för anhöriga att hälsa på.

Bastuträsk är i utvecklingsfas. Skola, äldreomsorg är en viktig del av samhället. Och Bastuträsk är lika viktigt som Norsjö.

Måste finnas andra sätt att spara pengar än att det ska drabba oss som valt att bo utanför Norsjö.

Är ju inte i denna kommun man vill bo i på ålderns höst, om inte alla orter räknas och är viktiga!

Gör om – gör rätt

Tycker det är rent bedrövligt att kommunen ens tänker tanken på att stänga ner Bäckgården och ta bort arbetstillfällen från Bastuträsk. Inte bara det, tänk på de äldre, som redan bor där, eller de som vill flytta in dit, eller de som planerat att flytta dit den dagen de behöver det, ska de behöva flytta till Norsjö?

Ni påstår att ni vill få Bastuträsk attraktivt för inflyttning, men det blir inte attraktivt utan jobbmöjligheter. Gör om – gör rätt!

Bäckgården behövs i Bastuträsk

Bäckgården behövs i Bastuträsk. För de boende på Bäckis, för de som hoppas på att flytta dit i framtiden, för personalen och för hela samhället. Återigen försöker ni spara i kommunen genom att nedmontera Bastuträsk bit för bit och kalla det något annat. Tidigare var det smygförsök med skolan, nu Bäckgården. Vad blir nästa försök?

Att göra reklamkampanjer om “Världens bästa vardag” och att trivas i Bastuträsk hjälper inte då det bara är tomma ord och marknadsföringsmässiga påhitt.

Tillväxtpotential i Bastuträsk

Bastuträsk har tillväxtpotential nu i och med Skellefteås tillväxt. Att då lägga ner Bäckgården är kontraproduktivt.

Behövande i Norsjö kan lika gärna få plats på Bäckgården.

Ska kommunen växa måste den tillåtas växa där den kan och det kan Bastuträsk.

Levande landsbygd?

Det är en skandal hur denna kommun tänker! Värnar om en levande landsbygd? Det enda denna kommun tänker på är själva kärnan. Lycka till med att få folk att vilja flytta till landsbygden när ni stänger ner allt som finns i byarna. Att göra så här innebär att ni dödar allt som gör att människor vill flytta till kommunen och byarna.

Spara pengar på annat än Bäckgården

Kommunen ska spara pengar, vi är i en ekonomisk kris. Men att stänga Bäckgården är ett slag i ansiktet för många äldre i Bastuträsk. Att den sista tiden i livet inte kunna sitta vid sin kära make/makas sida är förfärligt. De flesta i den åldern som de handlar om som har anhöriga på ett särskilt boende kan inte köra in till Norsjö för att besöka sin käresta.

Kommunen kan spara pengar på så mycket annat än just att slå på de svaga.

Det roliga är att när Skellefteå nu ökar i folkmängd kommer det vara till just Bastuträsk folk kommer välja att flytta till. Då är det Bastuträsk politikerna ska satsa på för att skapa en attraktiv miljö.

Argumentet att göra Bäckgården till trygghetsboende för att få lös bostäder är ett dåligt argument. Om det ska byggas nya lägenheter i kommunen, bygg dem i Bastuträsk!

Avveckling av Bastuträsk tätort?

Politiker och tjänstemän får inte i sin strävan att utveckla Norsjö samhället offra Bastuträsk tätort. Den planerade omvandlingen av Bäckgården från särskilt boende till trygghetsboende ses mer som en avveckling av tätorten Bastuträsk.

Det måste finnas andra projekt i kommunen som kan få skjutas på framtiden som är av mindre vikt och där kommunen kan spara in de pengarna de påstår saknas på grund tomma platser.

Att lägga ner ett särskilt boende för att öppna upp flera pensionärsboenden, så kallade trygghetsboende i det kommunägda bostadsbolaget känns mer som en ridå och en ursäkt att vidga sig på bostadsmarknaden.

Att minst 12 jobb står på spel bör tas i beräkning då 12 kompetenta och mestadels utbildade undersköterskor kan försvinna från Norsjö kommun. Detta i en tid då personalbrist citeras som en av flera orsaker till att det särskilda boendet måste stängas.

Att dålig ledning och ett icke ansvarstagande lett fram till att brandtillsynen rent nonchalerats och inte följs upp på många år kan numera nämnas som en bidragande faktor till den föreslagna omvandlingen. Det är skamligt. Verksamheten har bedrivits av kommunen på samma sätt sedan omvandlingen till särskilt boende år 2007 utan att någonting gjorts åt godkända utrymningsvägar på övervåningen.

Det påtvingade inflyttningsstoppet har orsakats av den icke godtagbara brandtillsynen. NLAB har brustit i sitt åtagande och nu riskerar böter/hotats med böter. Trots att det finns lediga lägenheter på Bäckgården och flera samhällsbor står redo att flytta in så nekas de på grund av att huset numera inte uppfyller kraven eller är anpassade till att fortsättningsvis nyttjas som ett särskilt boende.

Rusta upp Bäckgården och fortsätta att driva den i samma regi men under bättre ledarskap. Så att det går i fortsättningen att driva som särskilt boende. Då står inte Norsjö kommun står handfallen om några av år när det åter finns hög efterfrågan på särskilda boendeplatser.

Orättfärdigt att stänga

Bastuträsk befolkning är 20% av befolkningen i Norsjö samhälle. I dag finns betydligt mindre än 20% av särskilda boendeplatser i Bastuträsk. Vid nedläggning blir det 0% i Bastuträsk.

Antal kommunanställda i Bastuträsk ligger redan idag väldigt mycket lägre än 20% av de som är anställda i Norsjö samhälle.

Kommunalt ägd fastighetsyta är också jättelåg i Bastuträsk, det är reningsverk, skola och Bäckgården.

Kommunens tidigare neddragningsbeslut i Bastuträsk har konsekvent visat dig felaktiga.

  1. Riva hela fastighetsbeståndet med hyreshus. Detta för att kommunen hade gjort en prognos som visade att de skulle stå tomma på grund av avfolkning. En lokal gruppering köpte husen och inget hus revs, idag är samtliga uthyrda.
  2. Kommunen försökte stänga skolan 2007 med en prognos om att inga barn skulle gå där några år senare. Det lyckades medborgarna efter mycket protester stoppa. Även detta visade sig vara felaktigt.

Nu upprepas historien, kommunen menar på att det är svårt att belägga platserna i kommunen generellt och vill därför stänga Bäckgården. Trots att kommunen på grund av olika orsaker medvetet stoppar intaget dit. Kommunen kommer att ha fel även här. Jag blir väldigt besviken.

Har kommunen undersökt möjligheten att spara pengar genom att samordna mat så att skolan i Bastuträsk eller värdshuset står för maten?

Äldre i fokus

Kanske trygghetsboende kanske vara ett bra alternativ? Det är jätteviktigt att de äldre är i fokus, inte hur anhöriga praktiskt kan svänga förbi. Bäckgården är perfekt byggt för trygghetsboende eller som det tidigare hette servicelägenheter. Det finns flera steg mellan frisk och dement diagnos.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.