Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Avgifter, regler och abonnemang

Avgifter

Grundavgift betalar hushåll i permanentbostad i enbostadshus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus samt verksamhetsfastigheter (enbart hushållsavfall). Avgiften ska täcka kostnaderna för att omhänderta hushållsavfall, farligt avfall, grovavfall, återvinningscentraler (ÅVC) i Norsjö och Bastuträsk, återvinningsstationer (ÅVS) inom tätorten samt ambulerande miljövagnar för större byar. Vidare ingår administration, information, transportkostnader för hushållsavfall till behandlingsanläggning, förbrännings- och balningskostnader samt förbränningsskatter och andra myndighetsavgifter.

Hämtningsavgift för 14-dagars hämtning

Avgiften ska täcka kostnaderna för insamling och omhändertagande av hushållsavfall och kostnad för kärl samt personal- och fordonskostnader (Treparten).

Grovsopor

Grovsopor enligt nedan får kontinuerligt avlämnas på Återvinningscentral, alternativt sker hämtning 1 gång per år i 16-18 byar som utser plats och aktivt medverkar till att sortering sker enligt lämnade anvisningar. (OBS! Näringsidkare ansvarar själva för omhändertagande av grovsopor).

Metallskrot

Möbler av metall, cyklar, skottkärror, spadar, snöskyfflar och fälgar utan däck. Smådelar ska förpackas i lådor.

Vitvaror och kylmöbler

Spisar, disk- och tvättmaskiner, torktumlare, spisfläktar, kyl och frys (hushållsmodellen).

Deponirest – inert material

Tegel, keramik och klinker, porslin, fönster- och spegelglas.

Brännbart

Kläder, skor, möbler, madrasser, cellplast, textilier, redskap och leksaker. Smådelar ska förpackas i lådor.

Avfall som inte får avlämnas eller skickas till grovsopsinsamling

Bygg- och rivningsavfall, trädgårds- och hushållsavfall, jordbruksredskap, skrotbilar, industriavfall eller material som omfattas av producentansvar d.v.s. förpackningar, papper och däck samt farligt avfall* t.ex. batterier, glädlampor, färgburkar, oljor, lösningsmedel och dylikt.

* Farligt avfall från hushåll ska vara tydligt uppmärkt innan avlämning får ske på ÅVC. Farligt avfall från företag (verksamhetsavfall) hänvisas till inom regionen godkända mottagningsanläggningar typ Ragn-Sells eller likvärdiga.

Övrigt bygg- och rivningsavfall

Kan mot avgift sorteras och lämnas vid ÅVC i Norsjö och Bastuträsk under ordinarie öppettider.


Renhållningstaxa 2023

Grundavgift

Typ av boende/verksamhet

Avgifter inklusive moms

Permanentboende eller företag/verksamhet

1 550 kr/år

Fritidsboende

750 kr/år

Enskild gård

850 kr/år

Hämtningsavgift*

Typ av kärl

Avgift inklusive moms

Kärl 120 liter

800 kr/år och kärl

Kärl 190 liter

1650 kr/år och kärl

 Kärl 370 liter

2 700 kr/år och kärl

Kärl 660 liter

4 500 kr/år och kärl

Hyreslägenhet

750 kr/år och kärl


*Gäller hämtning varannan vecka – hämtning varje vecka kostar dubbelt så mycket.

Övriga avgifter

Övriga renhållningsavgifter

Avgift inklusive moms

Hämtningsavgift volymhämtning för företag/verksamhet

700 kr/kubikmeter

Hämtningsavgift fritidshus och enskilda gårdar
(varannan vecka under perioden 1/5 – 30/9)

500 kr/år

Latrinkärl – endast typ “Norsjö kommun” inkl. borttransport

1 700 kr/kärl

Latrinkärl

200 kr/kärl

Omhändertagande av latrin, fyllda kärl lämnas till ÅVC

800 kr/kärl

Sopsäck: blandad sopsäck med mat- och restavfall. Ta kontakt med ÅVC-personal. 

100 kr/säck

Avgifter för omhändertagande av avfall vid återvinningscentral (ÅVC)

Avgifter för omhändertagande av avfall vid
återvinningscentral (ÅVC)

Avgift 

Osorterat brännbart avfall – som inte går att sortera på återvinningscentral

Hushåll och fritidshus – ingår
Företag – 700 kr/kubikmeter exkl. moms

Deponirest/inert material – t.ex. toalettstolar, tvättställ, keramik, tegel och betonghålsten

Hushåll och fritidshus – ingår
Företag – 700 kr/kubikmeter exkl. moms

Farligt avfall – målat trä, tryckimpregnerat kapspill

Hushåll och fritidshus – ingår
Företag – 700 kr/kubikmeter exkl. moms

Rent träavfall

Hushåll och fritidshus – ingår
Företag – 300 kr/kubikmeter exkl. moms

Övrigt bygg- och rivningsavfall – t.ex. inredningar, skivor och golvmattor

Hushåll och fritidshus – 550 kr/kubikmeter inkl. moms
Företag – 700 kr/kubikmeter exkl. moms

 

Senast ändrad 8 juni 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.