Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Avgifter, regler och abonnemang

Avgifter

Grundavgift betalar hushåll i permanentbostad i enbostadshus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus samt verksamhetsfastigheter (enbart hushållsavfall). Avgiften ska täcka kostnaderna för att omhänderta hushållsavfall, farligt avfall, grovavfall, återvinningscentraler (ÅVC) i Norsjö och Bastuträsk, återvinningsstationer (ÅVS) inom tätorten samt ambulerande miljövagnar för större byar. Vidare ingår administration, information, transportkostnader för hushållsavfall till behandlingsanläggning, förbrännings- och balningskostnader samt förbränningsskatter och andra myndighetsavgifter.

Hämtningsavgift för 14-dagars hämtning
Avgiften ska täcka kostnaderna för insamling och omhändertagande av hushållsavfall och kostnad för kärl samt personal- och fordonskostnader (Treparten).

Grovsopor
Grovsopor enligt nedan får kontinuerligt avlämnas på Återvinningscentral, alternativt sker hämtning 1 gång per år i 16-18 byar som utser plats och aktivt medverkar till att sortering sker enligt lämnade anvisningar. (OBS! Näringsidkare ansvarar själva för omhändertagande av grovsopor).

Metallskrot
Möbler av metall, cyklar, skottkärror, spadar, snöskyfflar och fälgar utan däck. Smådelar ska förpackas i lådor.

Vitvaror och kylmöbler
Spisar, disk- och tvättmaskiner, torktumlare, spisfläktar, kyl och frys (hushållsmodellen).

Deponirest – inert material
Tegel, keramik och klinker, porslin, fönster- och spegelglas.

Brännbart
Kläder, skor, möbler, madrasser, cellplast, textilier, redskap och leksaker. Smådelar ska förpackas i lådor.

Avfall som inte får avlämnas eller skickas till grovsopsinsamling
Bygg- och rivningsavfall, trädgårds- och hushållsavfall, jordbruksredskap, skrotbilar, industriavfall eller material som omfattas av producentansvar d.v.s. förpackningar, papper och däck samt farligt avfall* t.ex. batterier, glädlampor, färgburkar, oljor, lösningsmedel och dylikt.

* Farligt avfall från hushåll ska vara tydligt uppmärkt innan avlämning får ske på ÅVC. Farligt avfall från företag (verksamhetsavfall) hänvisas till inom regionen godkända mottagningsanläggningar typ Ragn-Sells eller likvärdiga.

Övrigt bygg- och rivningsavfall
Kan mot avgift sorteras och lämnas vid ÅVC i Norsjö och Bastuträsk under ordinarie öppettider.

Avgifter

Grundavgift

Permanentboende eller företag/verksamhet 1 270 kr/år
Fritidsboende 575 kr/år
 Enskild gård 620 kr/år

Hämtningsavgift*

Kärl 120 liter 450 kr/år och kärl
Kärl 190/240 liter 1 330 kr/år och kärl
Kärl 370 liter 2 085 kr/år och kärl
Kärl 660 liter 2 650 kr/år och kärl
Flerfamiljshus 520 kr/år och lägenhet

*Gäller hämtning varannan vecka – hämtning varje vecka kostar dubbelt så mycket.

Hämtningsavgift volymhämtning
Företag/verksamhet – hämtning varje vecka = 485 kr/kubikmeter

Hämtningsavgift enskild gård = 250 kr/år

Hämtningsavgift fritidsboende
Hämtning varannan vecka under perioden 1/5 – 30/9 = 250 kr/år

Övriga avgifter
Latrinkärl – endast typ “Norsjö kommun” inkl. borttransport = 400 kr/kärl

Sopsäckar – inkl. destruktionsavgift, hämtas enligt gällande turer (endast säckar märkta “Norsjö kommun”) = 50 kr/säck

OBS! Ovanstående avgifter är redovisade inklusive moms.

Avgifter för omhändertagande av avfall vid
återvinningscentral (ÅVC)

Osorterat brännbart avfall – som inte går att sortera på återvinningscentral
Privatpersoner – gratis
Företag – 400 kr/kubikmeter exkl. moms

Deponirest/inert material – t.ex. toalettstolar, tvättställ, keramik, tegel och betonghålsten
Privatpersoner – gratis
Företag – 500 kr/kubikmeter exkl. moms

Farligt avfall – målat trä, tryckimpregnerat kapspill
Privatpersoner – gratis
Företag – 400 kr/kubikmeter exkl. moms

Rent träavfall
Privatpersoner – gratis
Företag – 120 kr/kubikmeter exkl. moms

Övrigt bygg- och rivningsavfall – t.ex. inredningar, skivor och golvmattor
Privatpersoner – 500 kr/kubikmeter inkl. moms
Företag – 525 kr/kubikmeter exkl. moms

 

Senast ändrad 10 oktober 2020

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.