Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Lotteritillstånd

Registreringslotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan ha ett registreringslotteri

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

 •  I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2019 är 46 500 kronor). Värdet på en varuvinst kan vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 •  Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En registrering gäller högst fem år

Ett registreringslotteri får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansökan om licens hos Spelinspektionen till ny registrering kan sökas hos kommunen.

Vilka kan beviljas en registrering ?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotteriet.

I spellagen 6 kap. 2 § beskrivs vem som kan få en registrering.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens.

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2019 var priset 11,63 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 •  Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2019, 7 750 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • I samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2019 var priset 11,63 kronor)
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2019, 775 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
  1. En offentlig nöjestillställning.
  2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
  3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Avgift för registrering

Kommunen tar ut en avgift på 300 kronor för registreringen. En faktura skickas på beloppet.

Kontrollant

Kontrollanten ska godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen.
Föreningen betalar kontrollantarvode för varje lotteri på 3 % (max 5000 kr) av lotteriets försäljningsvärde. Föreningen betalar in kontrollantarvodet till bankgiro 5741-0151. Ange konto 3186 kst 1128

Lotteriföreståndare

Föreningen utser en lotteriföreståndare.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.