Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Specialpedagog

Specialpedagogen i förskoleverksamheten har som huvuduppgift att ge stöd och handledning till barnomsorgens personal, det vill säga både till dagbarnvårdare och till personal i förskola 1-5.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Arbetslaget ska:

 • Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
 • Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,

Specialpedagogens arbetsuppgifter:

 • Handledning av personal i förskoleverksamheterna
 • Besök i verksamheterna samt handledande samtal med personalgrupper
 • Råd och stöd, bollplank
 • Arbeta för att genom personalen ge särskilt stöd i de situationer där det behövs, så tidigt som möjligt och anpassat till varje behov
  Material och böcker
 • Inköp och utlåning av material till verksamheterna
 • Vara insatt i aktuell forskning, material och metoder för stöd
 • Särskilt stöd när behov finns

 

Alla som finns runt barnet; föräldrar, personal, rektor och specialpedagog, samlas för att komma fram till gemensamma mål och arbetssätt. Allas röster behöver höras och allas idéer komma fram för att komma fram till bra sätt att hjälpas åt med att ge barnet bästa möjliga stöd.

Kartläggning av nuläget, möjligheter och hinder: grupp, personal, barn

 • Fokus på möjligheter och styrkor
 • Modersmålsstöd

Verka för att barnens olika modersmål synliggörs i verksamheterna. Det kan vara genom musik, genom böcker med bilder från andra länder eller med sagor på modersmålet. Köpa in och låna ut material för modersmålsstöd till förskoleverksamheterna

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.