Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Ungdomar och spontana bilträffar

Norsjö kommun och Polisen samverkar i ett tidigt skede för att skolor, bibliotek och andra offentliga mötesplatser ska fortsätta vara trygga platser för alla i Norsjöbygden.

Under de senaste åren har vi sett ett växande trend med spontana och ibland på förhand planerade motorträffar som ägt rum på olika ställen i kommunen. Träffarna har främst attraherat deltagare i åldersspannet 14–20+ år och har präglats av hög berusningsnivå, hög ljudnivå, skadegörelse, nedskräpning, buskörning och trafikbrott. Träffarna har skapat otrygghet både på och omkring de aktuella platserna hos såväl medborgare och markägare som deltagare.

Mopeder, mopedbilar, A-traktorer och elfordon ger frihet men kräver också ansvar.


Vilka brott kan det handla om?

Här förklarar vi ett antal brott som är bra för dig och din ungdom att känna till och för er att samtala kring på grund av vad dessa kan leda till. Flera av brotten kan dessutom ha negativ inverkan på körkortsbehörigheten och framtida ansökningar om körkortstillstånd för din ungdom.


Är ditt barns fordon säkert och lagligt?

Som förälder behöver du vara minst lika engagerad i ditt barns fordon som du är av ditt eget för att säkerställa att det fordon ditt barn kör är trafiksäkert och lagligt!

 • Hur är skicket på däck, bromsar och fjädring?
 • Har fordonet rätt och fungerande belysning?
 • Åtgärdas uppkomna brister eller fel på fordonet i tid?
 • Är fordonet i förekommande fall besiktigat och säkert att köra?

Vi vill uppmuntra till en levande dialog hemma kring fordonet och kring körbeteende samt att du som förälder kontrollerar att inga otillåtna ändringar görs på fordonet. Ju mer påläst och insatt du är som förälder, desto lättare är det att hjälpa din ungdom att bli en ansvarsfull och säker trafikant.


Olika fordonstyper

Här hittar du olika fordonstyper och vad som gäller för dem.

A-traktor

En A-traktor är en bil som är ombyggd till traktor. Den ska vara begränsad till en hastighet av högst 30 km/h och kräver minst AM-behörighet att framföra.

Övrigt:
 • A-traktorn ska vara försedd med en registreringsskylt framtill som ska vara väl synlig samt en väl synlig skylt baktill som talar om att det är ett långsamtgående fordon, en sk. LGF-skylt. Skylten får inte modifieras eller kapas på något sätt.
 • A-traktorns däck ska ha minst 1,6 mm mönsterdjup.
 • A-traktorn ska vara utrustad med samma typ av belysning som ursprungsfordonet och det är inte alltid tillåtet att montera ny belysning.
 • Fordonstypen måste besiktigas.

Moped

Det finns olika regler för olika typer av mopeder. Gemensamt för alla mopeder är dock att såväl förare som eventuell passagerare måste använda godkänd hjälm under färd om fordonet inte har kaross och bälte används.

Vad är en moped klass I?

(EU-godkänd moped och mopedbil)

En moped klass I är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul som är gjord att köras i högst 45 km/h. För att köra en sådan moped krävs att man fyllt 15 år och har minst AM-behörighet.

Övrigt:
 • Mopeden kräver en trafikförsäkring men är ej skattepliktigt.
 • Mopeden ska vara försedd med en väl synlig registreringsskylt baktill som inte får vikas eller döljas på annat sätt. En mopedbil måste även vara försedd med en skylt baktill för långsamtgående fordon (LGF-skylt).
 • Mopeden får ej köras på cykelbana.
 • En passagerare får medföras om det finns avsedd och registrerad plats enligt registreringsbeviset.
 • Ingen besiktning krävs.

Vad är en moped klass II?

En moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul som är gjord att köras i högst 25 km/h. Körkort, traktorkort eller förarbevis krävs för moped klass II om du inte fyllt 15 år före den 1 oktober 2009.

Övrigt:
 • Effekten får inte överskrida 1 kilowatt. Om den går snabbare än 25 km/h eller har högre effekt än 1 kilowatt klassas den som en moped klass I.
 • En moped klass II är ett oregistrerat fordon utan registreringsskylt men kräver ändå en trafikförsäkring.
 • Ingen besiktning krävs.
 • Passagerare får medföras om det finns avsedd plats.
 • Får köras på cykelbana om inte cykelbanan har en tilläggsskylt “Ej moped”.

Elfordon

Nuförtiden finns möjlighet att köpa elfordon som, i vissa fall på grund av dess effekt, kan betecknas som moped eller mc och därmed kan kräva körkortsbehörighet och särskild skyddsutrustning. Förvissa dig om att det fordon du köpt är lagligt och om vilka regler som gäller för just det fordonet.


Brottsrubriceringar

Här hittar du beskrivningar av olika brott och vad de kan leda till.

Olovlig körning

Så kallad trimning kan innebära att ditt barns A-traktor eller moped i laglig mening är att betrakta som en bil respektive mc, vilket kräver en annan mognad, kunskap och behörighet att framföra. Förutom den ökade risken att vara med om en allvarlig trafikolycka på grund av svårare krockvåld vid högre hastigheter, riskerar ditt barn även att rapporteras för brottet olovlig körning då han eller hon saknar behörighet att framföra fordonsslaget.

Tillåtande av olovlig körning

Till exempel att låta kompisen som saknar behörighet köra din A-traktor eller moped. Du som förälder riskerar också att rapporteras för brottet om ditt barn kör ett trimmat fordon.

Rattfylleri

Att framföra motordrivet fordon, alltså även moped eller A-traktor, md straffbar mängd alkohol eller narkotika i utandningsluften eller blodet.

Vårdslöshet i trafik

Till exempel sladda runt, busköra, köra fel håll i cirkulationsplats eller mot trafiken, köra på mopedens bakhjul eller köra utan händerna på styret, skjutsa kompisar på A-traktorflaket, hänga ut genom fönster eller på annat sätt bete sig trafikfarligt åt.

Ofredande/förargelseväckande beteende

Till exempel att spela hög musik i närheten av bostadsbebyggelse eller med annat oljud störa omgivningen.

Onödig och störande körning i bostadsbebyggelse

Busköra i anslutning till bostadsbebyggelse eller inte anpassa färdväg, hastighet eller färdsätt så att andra inte störs i onödan.

Smitning från trafikolycksplats

Att obehörigen avvika från trafikolycksplats där man orsakat skada på person, fordon eller egendom utan att lämna upplysningar om sig själv eller händelsen till polisen eller den eller de som berörs.

Andra brott/trafikförseelser

Till exempel att köra utan hjälm eller bälte, hantera mobiltelefon i samband med körning, bryta mot hastighetsbegränsningar, stopplikt eller andra trafikregler. Köra mot rött, köra på gång- och cykelbanor eller över refuger eller gräsmattor.

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.