Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Orosanmälan - misstanke om att barn eller en vuxen far illa

Du kan göra en orosanmälan till individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten) för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande. Det kan till exempel handla om fysiskt eller psykiskt våld, missbruk, vanvård, sexuellt utnyttjande, självskadebeteende eller att du misstänker att en vårdnadshavare inte har förmåga att ta hand om eller tillgodose sitt barns behov.

Du kan göra en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Att vara anonym kan göra det svårare för socialtjänsten att utreda ärendet.

Som privatperson får du inte veta hur socialtjänsten utreder ärendet och vilka åtgärder som vidtas.


Skicka in orosanmälan

Det snabbaste och enklaste sättet att göra en orosanmälan på är via Norsjö kommuns e-tjänst för orosanmälan. Observera att du ska anmäla till den kommun där personen det gäller bor.

Lämna in en orosanmälan

Alla orosanmälningar hanteras skyndsamt.


Är situationen akut?

Under kontorstid:

Om situationen är akut är det bra om du ringer in din anmälan direkt och sedan fyller i den skriftliga digitala anmälan.

Efter kontorstid:

Ring 112 om situationen är akut och det är fara för liv.

Skicka gärna in en orosanmälan i samband med samtalet.

Konsultation:

Om du känner dig osäker kan du konsultera med socialtjänsten innan en anmälan görs. Vid en konsultation ska du inte nämna namn på barnet eller ungdomen det gäller. Du kan vara anonym när du rådgör om din oro. Ring via kommunens växel, 0918- 140 00, och be om att få prata med en socialsekreterare om oro.


Gör en orosanmälan i tjänsten

Vissa yrkeskategorier har anmälningsskyldighet. Det innebär att de genast ska anmäla till socialtjänsten om de vet eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, skolan och förskolan, socialtjänsten och kriminalvården. Men också andra som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven verksamhet. Till exempel på en ungdomsgård.

Om du gör anmälan i tjänsten ska du berätta vem du är och var du jobbar. Mer information om anmälningsskyldigheten finns i socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 14.

När du gör en orosanmälan i tjänsten har du oftast möjlighet att få veta om socialtjänsten inleder en utredning i ärendet, eller om en utredning pågår.

Använd helst e-tjänsten för snabb och enkel hantering: https://minasidor.norsjo.se/oro

Individ- och familjeomsorgens faxnummer är 0918-14133.


Vad händer när individ- och familjeomsorgen har fått in min anmälan?

Alla orosanmälningar leder till en förhandsbedömning som ska utmynna i ett beslut om att inleda utredning eller inte inleda utredning. Vid förhandsbedömningen träffar socialsekreterare den enskilde eller familjen för att prata om oron och deras situation. Individ- och familjeomsorgen hanterar alla orosanmälningar skyndsamt. Om utredning inleds kommer den enskilde eller familjen att träffa socialsekreterare vid fler tillfällen för att utreda eventuellt behov av stöd.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.