Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Sjuksköterska tar blodprov

Satsning på högskoleutbildad personal

Norsjö kommun satsar på särskilda omsorgsyrken som kräver en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng.

Kommunfullmäktige tog under 2021 beslut om satsningen. Förhoppningen är att satsningen ska leda till att det ska bli enklare att kunna rekrytera, men även behålla, personal.


Vilka är satsningen till för?

Satsningen omfattar de här examen: leg. Sjuksköterska, leg. Fysioterapeut, leg. Arbetsterapeut, Socionomexamen (210 hp) och Fil. kand med huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik (socialpedagog).

Satsningen är i form av bonustrappor för den som blir tillsvidareanställd i Norsjö kommun, för den som utbildar sig och blir anställd, samt för den som väljer att flytta till kommunen. Även de personer som redan är tillsvidareanställda och som uppfyller kriterierna kommer att ingå i satsningen.

 • Legitimerade sjuksköterskor tillsvidareanställs som sjuksköterska
 • Socionomer tillsvidareanställs som socialsekreterare (utvecklingsledare/förste soc.sek), biståndshandläggare och LSS-handläggare
 • Socialpedagog tillsvidareanställs som socialpedagog.
 • Legitimerade arbetsterapeuter tillsvidareanställs som arbetsterapeut
 • Legitimerade fysioterapeuter tillsvidareanställs som fysioterapeut

Hur fungerar det?

Satsningen pågår under fem år: 2021-07-01 till 2026-07-01. Bonus utgår med jämna mellanrum och bonusen blir högre ju längre en stannar. Förhoppningen är att bonusen ska vara en uppmuntran för att stanna längre på sin arbetsplats. Det ökar tryggheten i arbetsgruppen, ökar kompetensen hos den enskilde medarbetaren samt inte minst ökar tryggheten och kvaliteten i vården och omsorgen hos medborgaren.

För att öka attraktiviteten hos dessa yrken kommer ett spår pågå under ännu längre tid för att motivera den som vill utbilda sig, som då har möjlighet att komma in efter utbildning i bonustrappan.

Sysselsättningsgrad:

50% eller mer

Ansökan

Skriv ut ansökan och lämna in den till anställande chef. Ansökan ska vara inne senast den 10/12 innevarande år.

Klicka här för att öppna ansökan satsning legitimerad personal omsorg (pdf)


Olika spår

Det finns fyra olika spår att utgå ifrån. Nedan kan du läsa mer.

Spår 1:

Om du får en tillsvidareanställning hos Norsjö kommun som sjuksköterska, socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, socialpedagog, arbetsterapeut eller fysioterapeut har du möjlighet att få en lönebonus.

 • Nivå 1:  efter 12 månader. Engångssumma 10 000 kr.
 • Nivå 2:  efter 36 månader. Engångssumma 15 000 kr.
 • Nivå 3:  efter 60 månader. Engångssumma 20 000 kr.

För redan anställda som jobbat mer än 60 månader utbetalas den totala summan ut fördelat på de kommande 3 åren, det vill säga 15 000 kr/år. För redan anställda som jobbat mer än 36 månader utbetalas summan för nivå 1 och 2 fördelat på de kommande 2 åren, det vill säga 12 500 kr/år.

Spår 2:

Om du får en tillsvidareanställning hos Norsjö kommun som sjuksköterska, socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, socialpedagog, arbetsterapeut eller fysioterapeut har du möjlighet att få en lönebonus. Observera att det här spåret är för dig som är folkbokförd i Norsjö kommun.

 • Nivå 1: efter 12 månader. Engångssumma 15 000 kr.
 • Nivå 2: efter 36 månader. Engångssumma 25 000 kr.
 • Nivå 3: efter 60 månader. Engångssumma 30 000 kr.

För redan anställda som jobbat mer än 60 månader utbetalas den totala summan ut fördelat på de kommande 3 åren, det vill säga 23 333 kr/år. För redan anställda som jobbat mer än 36 månader utbetalas summan för nivå 1 och 2 fördelat på de kommande 2 åren, det vill säga 20 000 kr/år.

Spår 3 – flyttbonus

Om du får en tillsvidareanställning hos Norsjö kommun som sjuksköterska, socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, socialpedagog, arbetsterapeut eller fysioterapeut och flyttar till Norsjö kommun får du en flyttbonus.

När du varit folkbokförd i kommunen 12 månader får du 10 000 kr och efter 24 månader som folkbokförd i kommunen får du ytterligare 15 000 kr.

Spår 4 – utbildningsbonus

Den här satsningen pågår under perioden 2022-01-01 till 2030-12-31.

Du som under 2021-2022 påbörjar en utbildning och som får en tillsvidareanställning hos Norsjö kommun under 2024-2025 som sjuksköterska, socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, socialpedagog, arbetsterapeut eller fysioterapeut har rätt till utbildningsbonus. Observera att du ska vara folkbokförd i Norsjö kommun vid anställningsdatumet.

 • Nivå 1: efter 12 månader. Engångssumma 15 000 kr.
 • Nivå 2: efter 36 månader. Engångssumma 25 000 kr.
 • Nivå 3: efter 60 månader. Engångssumma 30 000 kr.

 

Varje enskild individ kan ansöka om deltagande i max två spår. Endast spår 1 och 3 går att kombinera.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.