Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Medicinska enheten

De personer som omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården bor i de särskilda boendeformerna för äldre och bostäder med särskild service inklusive korttidsboende och de som vistas i dagverksamheter, samt de som är inskrivna i hemsjukvården.

De yrkesgrupper som ska tillgodose hälso- och sjukvården är:

Verksamhetschef
Enhetschef för medicinska enheten
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Fysioterapeut


Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvara för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom vården. Det omfattar de som bor i kommunens särskilda boenden eller bostäder med särskild service vid funktionsnedsättning samt de som är inskrivna i hemsjukvård ska få en god och säker hälso- och sjukvård enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).

MAS är också anmälningsskyldig till Inspektionen för vård och omsorg anmäla händelser i samband med vård och behandling som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Vanliga uppgifter är att :

  • Se till att bestämmelser och regler är kända och att alla följer dem
  • Göra kvalitetsmätningar och upprätta kvalitetssystem
  • Upprätta riktlinjer och förfaringssätt inom olika områden
  • Bestämmelser om läkemedelshanteringen
  • Ansvara för delegeringar för hälso- och sjukvårdsuppgifter sker på ett säkert och rätt sätt.

 

Senast ändrad 28 november 2023

Arbetsterapi

Om du har t.ex. har en skada, sjukdom eller annan funktionsnedsättning som medför svårigheter med att klara ditt dagliga liv […]

Sjukgymnast

Norsjö kommun har sjukgymnast anställd på 75% som arbetar måndag-torsdag (var femte vecka ledig torsdagar). Tjänsten kan förmedlas via omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Rehabilitering

I Norsjö kommun bedrivs rehabilitering av arbetsterapeut och sjukgymnast i nära samarbete med övrig vårdpersonal/närstående på korttidsboendet Vinkelbo, särskilda boenden och i hemsjukvården.

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.