Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

När du har fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem betalar du en avgift. Barnet har kvar platsen och du betalar avgift tills du säger upp platsen och uppsägningstiden gått ut. Alla aktiviteter som den kommunala förskolan erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn.

Norsjö kommun tillämpar maxtaxa för sina verksamheter. Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år och Norsjö kommun följer Skolverkets nivåer.

Inkomsttaket per månad för 2024 är 57 300 kr. 

För att du som vårdnadshavare ska debiteras rätt avgift är du som vårdhandshavare skyldig att redovisa din inkomst en gång per år, senast den sista december.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Avgiftsnivåer förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg)

Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1645 kr/mån
Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 1097 kr/mån
Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 548 kr/mån
Barn 4: Ingen avgift


Avgiftsnivåer skolbarnomsorg (fritids och pedagogisk omsorg)

Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 1097 kr/mån
Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 548 kr/mån
Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 548 kr/mån
Barn 4: Ingen avgift

I de fall samma hushåll har flera barn i verksamheten räknas det yngsta barnet som Barn nr 1, närmast äldre barnet som Barn nr 2 och så vidare.
Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar avses två personer som är folkbokförda på samma adress.

Debitering sker 12 månader per år. Avgiftsbefrielse kan erhållas vid barns sjukfrånvaro överstigande 14 kalenderdagar i följd. Läkarintyg erfordras. För hushåll med en inkomst under 20 000 kronor per månad är barnomsorgen avgiftsfri.


Allmän förskola

Barn ska erbjudas plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Förskolan ska omfatta 525 timmar/år). Allmän förskola tillämpas även i pedagogisk omsorg.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri 15 timmar/vecka.

Om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka beräknas taxan efter följande:

Barn 1: 2,25 % av inkomsten
Barn 2: 1,50 % av inkomsten
Barn 3: 0,75 % av inkomsten
Barn 4: Ingen avgift

Under lov tillämpas ordinarie taxa.

Kommunen erbjuder inte skolskjuts till den allmänna förskolan och personal kommer inte att åläggas att följa med barnen till de olika verksamheterna.

Läs mer om taxor och avgifter i Norsjö kommuns riktlinjer för taxor och avgifter

På fakturan anges grundbeloppet 2000 kr. Det finns där så att systemet Tempus skall kunna
räkna ut avgiften. Från grundbeloppet dras en summa av. kontrollräkna fakturan genom att ta
summan 2000 kr minus den reducering som skett. Den summan är den som betalas. Har
hushållet en inkomst över summan som skolverket fastslagit för året gäller maxbelopp, är
inkomsten lägre betalas % av inkomsten.

 

Senast ändrad 9 januari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.