Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Utökad tid i förskolan

I skollagen framgår att barn ska erbjudas förskola i den omfattning som behövs utifrån fysiska, psykiska eller andra behov. Det innebär att barn kan tilldelas utökad vistelsetid eller en plats för sin egen skull, även om det inte finns ett tillsynsbehov. Samma gäller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Detta står i skollagen 8 kap. § 5 och 7.

Utökad tid på grund av barnets behov
Utökad vistelsetid på grund av barnets eget behov kan till exempel vara att barnet har behov av extra pedagogisk stimulans och stöd på grund av barnets behov att tränas i socialt samspel, vistas i svensk språkmiljö eller att barnet på annat sätt har begränsat språk och behöver språklig stimulans.

Utökad tid på grund av familjens situation
Barnets behov på grund av familjens situation kan till exempel uppstå då förälder är sjuk en längre period, eller vid syskons sjukdom eller funktionsvariation.

Ansökan och beslut om utökad tid i förskolan

En ansökan om tillfälligt utökad vistelsetid i förskolan ska utgå från barnets behov. Rektor fattar beslut om utökad vistelsetid utifrån skollagen 8 kap § 5 och 7.

För att ansöka om tillfälligt utökad vistelsetid i förskola ska platsinnehavare lämna ansökan via e-tjänst. Intyg från läkare, barnhälsovården, BUP, habiliteringen, logoped eller socialförvaltningen kan ligga till grund för utökad vistelsetid.

Ansökan gäller för ett barn. Om barnet har syskon ska en separat ansökan göras för det/de barnen. Även förskolans personal kan påkalla behov av utökad vistelsetid om man exempelvis bedömer att barnet behöver mer språkstöd än vad som ryms inom beviljad vistelsetid, eller har ett behov av mer social träning. Rektor beviljar eller avslår ansökan och lämnar en motivering till beslutet.

Beslut om utökad tid kan innebära att en avgift tillkommer enligt gällande barnomsorgstaxa.

E-tjänst för ansökan om utökad tid i förskolan.

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.