Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Skolplikt

Vad innebär skolplikt?

Alla barn i åldern 6 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt och innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar.

Vårdnadshavarens skyldighet

Politikerna i Sveriges riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.

Kommunens skyldighet

I skollagen står det också att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron.

Otillåten frånvaro anmäls

Rektorn måste lämna en anmälan till barn- och ungdomssektorn om en elev har mycket otillåten frånvaro. Till denna anmälan bifogas en redovisning om skolans åtgärder för att hjälpa elev och vårdnadshavare. Otillåten frånvaro är skolk eller att eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt.

Risk för penningböter (vitesföreläggande)

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavaren inte har gjort sitt för att barnet går i skolan kan den ansvariga politiska nämnden förelägga föräldern att ta sitt ansvar.

Vitesföreläggande betyder att vårdnadshavaren hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten. Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta med situationen på andra sätt, t ex genom samtal med föräldrar, stödåtgärder eller anmälan till socialtjänsten.

I Norsjö kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om vitesföreläggande. Högsta belopp som kan utdömas är 25 000 kr. Vårdnadshavaren får då information om de krav som ställs så att denne har möjlighet att uppfylla dem. Om föräldern därefter ser till att barnet kommer till skolan slipper man vitespåföljden.

Utdömande och indrivning av vite

Om vårdnadshavaren trots viteshotet inte ser till att barnet kommer till skolan så ansöker kommunen hos länsrätten att vitet ska dömas ut. Det är inte tillåtet för kommunen att skicka räkning till föräldern. Länsrätten gör då en ny utredning av ärendet och kan då besluta att vårdnadshavaren måste betala böter. Domstolen kräver in pengarna.

Vill du ha ytterligare information kan du kontakta skolans rektor, se kontaktinformation till höger.

Senast ändrad 18 augusti 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.