Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Skolplikt

Vad innebär skolplikt?

Alla barn i åldern 6 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Detta kallas för skolplikt och innebär att barn och ungdomar har en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån dem.

Vårdnadshavarens skyldighet

Politikerna i Sveriges riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. Som förälder har du därför ett tydligt ansvar för att ditt barnet får sin utbildning. Det innebär att du inte får hålla ditt barn hemma från skolan av olika anledningar eller inte se till att barnet kommer till skolan.

Kommunens skyldighet

I skollagen står det också att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron.

Rektorn anmäler otillåten frånvaro

Rektorn lämnar in en anmälan till barn- och ungdomssektorn om en elev har mycket otillåten frånvaro. Till denna anmälan bifogar rektorn en redovisning om de åtgärder skolans har gjort för att hjälpa elev och vårdnadshavare. Som otillåten frånvaro räknas skolk eller att eleven är frånvarande från lektioner utan att ha sökt ledigt.

Risk för penningböter (vitesföreläggande)

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång på grund av att vårdnadshavaren inte har gjort sitt bästa för att få barnet att gå i skolan kan den politiska nämnden vitesförelägga föräldern att ta sitt ansvar.

Vitesföreläggande betyder att vårdnadshavaren kan få betala penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten. I Norsjö kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om vitesföreläggande. Vitet kan som högst vara 25 000 kr.

Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta med situationen på andra sätt, till exempel genom samtal med föräldrar, stödåtgärder eller anmälan till socialtjänsten. Om kommunen beslutar om ett vitesföreläggande får vårdnadshavaren information om vilka krav den ska uppfylla för att inte behöva betala vitet. Om föräldern efter föreläggandet ser till att barnet kommer till skolan slipper föräldern betala vitet.

Utdömande och indrivning av vite

Om vårdnadshavaren trots viteshotet inte ser till att barnet kommer till skolan ansöker kommunen hos länsrätten om att vitet ska dömas ut. Länsrätten gör då en ny utredning av ärendet och kan då besluta att vårdnadshavaren måste betala böter. Domstolen kräver sedan in pengarna från vårdnadshavaren.

Vill du ha ytterligare information kan du kontakta skolans rektor, se kontaktinformation till höger.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.