Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Begravning av sällskapsdjur

Inom kommunen får du begrava ditt sällskapsdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt. Som sällskapsdjur räknas hund, papegoja, minigris och dvärgget, men inte häst.

Döda sällskapsdjur

Sällskapsdjur kan grävas ner på den egna fastigheten, förut­satt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Du kan även förpacka djuret väl och lägga det i ditt eget sopkärl.

Begrava en häst eller andra större djur

Du som ägare ska själv finna en lämplig plats för nedgrävning av djuret. Om du själv saknar mark, kontakta och fråga en bonde eller markägare i närheten innan begäran om anvisning sker.

Begäran om anvisning av plats för att begrava din häst gör du hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas.

Tänk på följande vid val av plats för nedgrävning av häst :

  • Nedgrävningsplatsen ska vara minst 200 meter från bostad och dricksvattentäkt.
  • Ett avstånd på minst 50 meter bör hållas från vattendrag.  Kroppen får inte heller grävas ned i närheten av dräneringsrör.
  • Kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord. Avstånd till grundvatten eller berg ska vara minst 1 meter.
  • Om kroppen kommer att grävas ner på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.

Avfall från husbehovsjakt

Avfallet ska packeteras väl och läggas i ditt eget sopkärl. Avfallet från inte lämnas på ÅVC.

Större mängder slaktavfall ska hanteras som animaliska biprodukter. Begärna om hantering sker hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Upplåtande av plats för begravning av sällskapsdjur eller häst

Norsjö kommun har ingen mark som ger möjlighet att begrava djur på.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.