Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Att anmäla missförhållanden

Om du ser att ett barn far illa är det viktigt att anmäla detta i tid. Samhället har ett gemensamt ansvar att hjälpa dessa barn.

Personal

Du som ser barnen och ungdomarna i din dagliga verksamhet får mycket information om dem. Ibland kanske du ser symtom hos barnet eller ungdomen som du inte kan finna någon förklaring till och ibland kanske de berättar sådant som väcker din oro om hur de egentligen har det. Det är inte alltid lätt att veta om din misstanke stämmer eller inte. Om du känner dig osäker kan du konsultera med socialtjänsten innan en anmälan görs. Vid en konsultation ska du inte nämna namn på barnet eller ungdomen det gäller.

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation och även en skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa.

Allmänheten

Även om du inte arbetar direkt med barn eller ungdomar bör en anmälan göras till socialtjänsten om du känner till missförhållanden som gäller barn eller ungdomar.

Du som överväger att göra en anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs, utan att röja barnets eller ungdomens identitet.

Som privatperson har du även rätt att vara anonym vid en anmälan.

Vad händer efter att en anmälan gjorts?

När en anmälan kommer in till socialtjänsten ska förhållandena för just det barnet eller ungdomen undersökas. Första steget är att en socialsekreterare tar kontakt med barnets eller ungdomens föräldrar, som informeras om de uppgifter som kommit in. Bedömer socialsekreteraren att anmälan bör utredas vidare inleds en utredning.

Så går en utredning till

Syftet med en utredning är att hämta in uppgifter om barnets eller ungdomens behov och hur dessa blir tillgodosedda. Vi arbetar utifrån barnets behov i centrum, BBIC. Utredningen ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn.

För att få en så bra bild som möjligt kontaktas ofta andra i barnets omgivning, såsom barnavårdscentral, förskola och skola. Utredningen ska, om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid, slutföras inom fyra månader. En arbetsplan upprättas tillsammans med föräldrarna där det beskrivs på vilket sätt utredningen ska göras, vilka som ska kontaktas, vilka frågor som ska besvaras samt inom vilken tidsram utredningen ska avslutas.

Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån det insamlade materialet, som ligger till grund för om barnet och föräldrarna ska erbjudas stöd. Barnets bästa ska alltid stå i centrum när man gör bedömningen om vilka stödinsatser som kan behövas.

Barnets vårdnadshavare och barnet självt (om det fyllt 15 år) har rätt att ta del av utredningen.

Sekretess

Sekretess inom socialtjänsten innebär att det du säger till en socialsekreterare inte får spridas vidare till någon som inte har med den aktuella utredningen att göra. Socialtjänsten får ta behövliga kontakter som behövs för utredningen.


Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.