Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Flicka med lärare som står vid vita tavlan.

Lärarlyftet – bli lärare i Norsjö

Det var den 19 juni 2018 som kommunfullmäktige i Norsjö klubbade igenom en politisk satsning mot högre andel legitimerade lärare. Satsningen omfattar 6 miljoner kronor, pågår till och med år 2023 och ligger utanför ordinarie budget. Nedan kan du läsa vad som gäller för lärarsatsningen. Kontaktuppgifter vid frågor finns till höger.

Att arbeta som lärare i Norsjö kommun

 

Detta omfattas av lärarsatsningen

Spår A

Anställs du som är legitimerad lärare, på en tillsvidareanställning inom Norsjö kommun, med anställningsdatum efter 20180701 har du möjlighet att erhålla en lönebonus under 3 år. För att erhålla denna lönebonus krävs att du är skriven i Norsjö kommun. Lönebonusen utbetalas när anställningen överstigit 12 månader 15 000 kr, 24 månader 25 000 kr och 36 månader 30 000 kr.

Denna ansökan rör SPÅR A och varje enskild individ kan söka om deltagande i max 2 spår. Klicka här för att komma till ansökan (Extern länk, öppnas i nytt fönster)


Spår B

Om du idag arbetar inom Norsjö kommun, verksamhetsområdet utbildning, och påbörjar en lärarutbildning efter 20180701 kan du erhålla Spår B. Du har då möjlighet att avsätta tid för studier upp till 30% av din sysselsättningsgrad, med bibehållen lön. (B1) Vid avslutad utbildning och uttagen lärarlegitimation erbjuds du en tillsvidareanställning som lärare inom Norsjö kommun. Om lärarlegitimationen tas ut före juli 2023 erbjuds du en lönebonus (B2) på 40 000 kr. Kan ej nyttjas tillsammans med spår A. Kandidater för att ingå i Spår B väljs ut genom intervjuer.

Denna ansökan rör SPÅR B och varje enskild individ kan söka om deltagande i max 2 spår. Klicka här för att komma till ansökan (Extern länk, öppnas i nytt fönster)


Spår C

40 tkr från satsningen avsätts, varje termin, för hälsofrämjande åtgärder. Vilka aktiviteter som blir aktuella beslutas av närmaste chef i dialog med berörda medarbetare.


Spår D

Om du som är legitimerad lärare flyttar till Norsjö kommun och får en tillsvidareanställning som lärare kan du erhålla en flyttbonus. När du varit skriven i kommunen 12 månader erhåller du 10 000 kr och efter 24 månader erhåller du ytterligare 15 000 kr.

Denna ansökan rör SPÅR D och varje enskild individ kan söka om deltagande i max 2 spår. Klicka här för att komma till ansökan (Extern länk, öppnas i nytt fönster)


Spår E

Om du är legitimerad lärare och väljer att ”vikariera” för någon av våra studerande kan du erhålla lönebonus. Lönebonusen betalas ut terminsvis och är 15 000 kr/termin baserat på heltidsmått. Spår E kan till exempel omfatta personer som fyllt eller fyller 65 men väljer att fortsätta sin tjänstgöring. Det kan ske genom fortsatt arbete på befintlig tjänst eller någon annan. Du räknas inte som blivande pensionär förrän du fyllt eller ska fylla 65 under 2018 och framåt.

Senast ändrad 19 januari 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.