Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Norsjö kommuns utbildnings- och omsorgsutskott är ett av två utskott. Utskotten bereder frågor som ska upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Utbildnings- och omsorgsutskott behandlar frågar inom :

 • Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Boenden för ensamkommande barn
 • Boendestöd – flykting
 • Boendestöd – psykisk ohälsa
 • Dagbarnvård
 • Daglig sysselsättning – anhörigstöd
 • Ekonomisk bistånd – försörjningsstöd
 • Elevhälsa
 • Flyktingverksamhet – samordning
 • Fritidsverksamhet, skolbarnomsorg
 • Funktionsnedsättningsomsorg
 • Förskoleverksamhet åk 1-5
 • Grundskola, särskola F-9
 • Gymnasieskola
 • Hemsjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS
 • Lärcentra
 • Medicinsk enhet/arbetsterapeut
 • Myndighetsutövning – flyktingverksamhet
 • Personligt ombud
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Vux, SFI och yrkesvux
 • Äldreomsorg
 • Överförmyndare

Förtroendevalda

Ordinarie

Magnus Eriksson (S), ordförande

Telefon: 070-291 38 51
E-post:magnuseriksson.pol[at]norsjo.se

Anders Björk(S) vice ordförande

Telefon: 070-653 10 10
E-post:andersbjork.pol[at]norsjo.se

Linda Lidén (S)

Telefon: 070-618 00 19
E-post: lindaliden.pol[at]norsjo.se

Beatrice Andersson (KD)

Telefon: 070-655 26 82
E-post:beatriceandersson.pol[at]norsjo.se

Håkan Jansson (M)

Telefon: 070-220 99 61
E-post: hakanjansson.pol[at]norsjo.se


Ersättare

Malin Lindberg (S)

Telefon: 072-211 50 50
E-post: malinlindberg.pol[at]norsjo.se

Gunnar Broström (V)

Telefon: 070-661 91 44
E-post:gunnarbrostrom.pol[at]norsjo.se

Jennie Thorgren (L)

Telefon: 070-354 03 36
E-post: jenniethorgren.pol[at]norsjo.se

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.