Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Norsjö kommuns utbildnings- och omsorgsutskott är ett av två utskott. Utskotten bereder frågor som ska upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Utbildnings- och omsorgsutskott behandlar frågar inom :

 • Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Boenden för ensamkommande barn
 • Boendestöd – flykting
 • Boendestöd – psykisk ohälsa
 • Dagbarnvård
 • Daglig sysselsättning – anhörigstöd
 • Ekonomisk bistånd – försörjningsstöd
 • Elevhälsa
 • Flyktingverksamhet – samordning
 • Fritidsverksamhet, skolbarnomsorg
 • Funktionsnedsättningsomsorg
 • Förskoleverksamhet åk 1-5
 • Grundskola, särskola F-9
 • Gymnasieskola
 • Hemsjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS
 • Lärcentra
 • Medicinsk enhet/arbetsterapeut
 • Myndighetsutövning – flyktingverksamhet
 • Personligt ombud
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Vux, SFI och yrkesvux
 • Äldreomsorg
 • Överförmyndare

Förtroendevalda

Ordinarie

Magnus Eriksson (S), ordförande

Telefon: 070-308 81 94
E-post:magnuseriksson.pol[at]norsjo.se

Anders Björk(S) vice ordförande

Telefon:
E-post:andersbjork.pol[at]norsjo.se

Lena Brännström(KD)

Telefon:
E-post: lenabrannstrom.pol[at]norsjo.se

 

Ersättare

Carina Lidén (S)

E-post: carinaliden.pol[at]norsjo.se

Astrid Nerdal (S)

Telefon: 070-353 89 53
E-post: astridnerdal.pol[at]norsjo.se

Gunnar Broström (V)

Telefon: 070-661 91 44
E-post:gunnarbrostrom.pol[at]norsjo.se

Sara Eriksson (KD)

Telefon: 070-692 53 25
E-post: saraeriksson.pol[at]norsjo.se

Bo-Martin Alm (C)

E-post: bomartinalm.pol[at]norsjo.se

Andreas Landin (L)

E-post:andreaslandin.pol[at]norsjo.se

Senast ändrad 18 augusti 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.