Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att vara huvudman för begravningsväsendet för alla oavsett tro. För den servicen betalar alla skattebetalare en begravningsavgift. Avgiften står på skattsedeln. I varje kommun skall det finnas begravningsombud.

Länsstyrelsen utser enligt begravningslagen ett ombud vars främsta uppgift är att företräda de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

I ombudets uppgifter ingår bland annat att :

  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten i kommunen är organiserad. och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att församlingen tillhandahåller värdig lokal utan religiösa symboler lämplig för begravningsceremoni samt övriga åligganden som ingår i begravningsavgiften.
  • Ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgiften och årligen skriftligen till Kammarkollegiet godkänna eller avstyrka församlingens debitering av begravningsavgift.
  • Föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose angelägna önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • Känna till olika trosinriktningars speciella seder vid begravning.
  • Verka för att församlingen samråder och informerar företrädare för andra trossamfund i frågor som rör begravningsverksamheten.
  • Varje år till Länsstyrelsen avge en årsberättelse

Vill du komma i kontakt med ombudet, se kontaktuppgifter till höger.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.