Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Prioriterad målgrupp

Fokus på barn,ungdomar och deras föräldrar samt unga vuxna.

Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende har en negativ påverkan på vår hälsa. Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och arbeta för ett narkotika- och dopingfritt samhälle samt minska skadeverkningarna av överdrivet spelande är därför viktiga folkhälsofrågor.

Förebyggande arbete handlar i första hand om din förmåga som vuxen att skapa en tydlig och trygg struktur runt barn och ungdomar. Det är viktigt att förmedla åsikter och förväntningar med värme och uppmuntran. Ditt förhållningssätt som förälder, lärare eller annan vuxen har en avgörande betydelse för barns och ungas växande och utveckling. Det kan handla om att utveckla förmågan att skapa en lugn och trygg inlärningsmiljö, att stärka barns sociala och emotionella kompetens,förebygga mobbing eller att använda sig av föräldrastödsmetoder.

Det förebyggande arbetet bygger på teori om risk- och skyddsfaktorer och det går ut på att främja de faktorer som är skyddande för barn och unga. En skyddsfaktor är en faktor som skyddar ditt barn medan en riskfaktor ökar risken för ohälsa eller problem. Det som är viktigt är att stärka de skyddande faktorerna runt ditt barn.


Drogvaneundersökning

Norsjö kommun har sedan 2003 deltagit i Skellefteå kommuns årliga drogvaneundersökning. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om elevernas drogvanor och elevers sociala situation i skolan ser ut och resultatet används som underlag i det förebyggande arbetet i kommunen. Undersökningen är en totalundersökning och genomförs bland elever i år 9 i Norsjö och Malå kommun.

För att säkerställa elevernas anonymitet har vi valt att slå ihop resultatet med Nilaskolan i Malås resultat för år 9.

Det är viktigt att känna till att denna undersökning inte med säkerhet visar den korrekta verkligheten inom kommunen, undersökningen ska mer ses som en resurs och ett medel för att närma sig en gemensam bild hos ungdomar.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.