Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av kommunstyrelsen, är kostnadsfri och kan ersätta en bouppteckning. Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Förutsättningar för dösboanmälan

Den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods räcker endast till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Tillgångarna ska vara orörda innan beslut om dödsboanmälan kan göras. Dödsboanmälan kan bara göras av kommunstyrelsen och bör göras inom två månader.

Dödsboanmälan upprättas av en handläggare och lämnas därefter till skattemyndigheten i Härnösand.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret. Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, individuella liv- och pensionsförsäkringar m fl) som finns och vilka som är förmånstagare.

Begravningshjälp

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär 3 månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning skall göras.

OBS! Kom ihåg att stoppa autogiron.

Vem betalar begravningen ?

Räcker inte boets tillgångar till begravningskostnaderna finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd till dessa. Ansökan ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån. Ta alltid kontakt med individ- och familjeomsorgen för att få upplysning om vilka regler som gäller.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.