Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Försäkringar

I Norsjö kommun är barn och ungdomar försäkrade via Svedea.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller från och med 1 januari 2024 till och med 31 december 2024.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Som olycksfall omfattas även:

  • Total hälseneruptur och vridvåld mot knä samt,
  • drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag och förfrysning. Den dag sådan skada visar sig anses då vara tidpunkten för olycksfallet.

Om du drabbas av olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadehantering

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea.

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller e-post:

Telefonnummer: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på www.svedea.se/foretagsforsakring.


Försäkringsbeskedet finns att läsa här: Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Norsjö kommun Försäkringsbesked 2024-01-01

Senast ändrad 15 januari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.