Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Vad krävs av mig

För att du ska kunna få ekonomiskt bistånd till din försörjning förutsätts att du inte kan försörja dig själv eller få behoven tillgodosedda på något annat sätt.

I första hand har du ett eget ansvar för ditt liv. Det innebär att du måste använda alla möjligheter som står till buds innan du har rätt till försörjningsstöd.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar är du skyldig att använda dessa innan du bedöms ha rätt till bistånd.

Om du normalt har ett normöverskott (enligt socialtjänstlagen) förväntas det att du sparat och lagt undan en buffert för att klara inkomstglapp eller oförutsedda utgifter.

Socialtjänsten räknar i regel ut hur din inkomst har sett ut de senaste tre månaderna. Vidare tittar man på hur det kommer att se ut för dig framåt i tiden.

Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara anmäld på arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.


Att ha gjort allt vad man själv kunnat innebär till exempel :

  • att aktivt söka arbete.
  • inte neka att ta anvisat arbete/arbetsmarknadsåtgärd och därför bli avstängd från a-kassa.
  • vara medlem i a-kassa, medan man arbetar för att vara beredd om man blir arbetslös.
  • inte bo större och dyrare än man behöver.
  • hålla sig väl underrättad om olika myndigheters regelverk till exempel ekonomiska glapp eller uteblivna ersättningar.
  • nyttja de ekonomiska förmåner/ersättningar som står till buds, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, a-kassa, sjukpenning samt föräldrapenning eller annan inkomst.

Inkomster

Samtliga nettoinkomster i hushållet skall redovisas. De egna inkomsterna räknas sedan samman och dras av från det försörjningsstöd du eventuellt har rätt till.

Innan du ansöker om försörjningsstöd krävs det att du har sökt övriga bidrag i socialförsäkringssystemet som du kan ha rätt till (till exempel bostadsbidrag, bostadstillägg för pensionärer, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukersättning, sjukpenning eller annan ersättning).


Oriktiga uppgifter

Var noggrann när du fyller i din ansökan om ekonomiskt bistånd. Det är viktigt att de uppgifter du lämnar om dina ekonomiska förhållanden är korrekta. Om uppgifterna är missvisande kan det orsaka att ekonomiskt bistånd betalas ut felaktigt eller med ett för högt belopp.

Vid misstanke om att du medvetet lämnat oriktiga uppgifter är socialtjänsten skyldig att göra en polisanmälan och du kan straffas enligt lag.

Du kan även bli skyldig att betala tillbaka om socialtjänsten av misstag gjort fel och du borde ha förstått detta. Kontrollera därför att socialtjänsten betalar ut det belopp som står angivet i beslutet.


Lag mot bidragsbrott

En bidragsbrottslag trädde i kraft den 1 augusti 2007. Personer som medvetet försöker få ut mer pengar från trygghetssystemen än de har rätt till, kan dömas för bidragsbrott.

Den nya lagstiftningen innebär att även den som lämnar felaktiga uppgifter av grov oaktsamhet eller slarv kan dömas för bidragsbrott. Det gäller också den som låter bli att anmäla ändrade förhållanden.

Bidragsbrottslagen är anpassad till de förhållanden som gäller vid utbetalning av ersättningar, pensioner, bidrag och lån från socialförsäkringssystemet.

Tidigare har brotten dömts på samma sätt som bedrägerier. Syftet med lagen är att göra reglerna tydligare och värna om välfärdssystemen.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.