Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Schematisk bild över den politiska organisationen

Så fungerar en kommun

Klicka här för att öppna bilden över den politiska organisationen i större format.

En kommuns organisation är på många sätt uppbyggd som riksdag och regering. Här kan du läsa mer om hur en kommun fungerar.

Anställda inom Norsjö kommun utför det som de folkvalda politikerna beslutat om. Vi ser till så att det dagliga arbetet fungerar ute i verksamheterna, till exempel skolor, äldreboenden, bibliotek och reningsverk.

Norsjö kommun är en förvaltning med tre verksamhetsområden: utbildning, omsorg samt kommunal utveckling.

Kommunfullmäktige

Kommunen styrs av kommunfullmäktige, som kan liknas vid riksdagen. I Norsjö består kommunfullmäktige av 31 folkvalda politiker, som kallas ledamöter. Dessa väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige, samma som mandaten, fördelas mellan de politiska partierna enligt resultatet i kommunvalet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, som kan liknas vid kommunens regering, består av nio ledamöter. Kommunstyrelsens uppdrag är att, på ett övergripande plan, genomföra fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen är Norsjö kommuns enda nämnd.

Utskott

I Norsjö är kommunens verksamhet uppdelad i två olika utskott: Allmänna utskottet och utbildnings- och omsorgsutskottet. Varje utskott består av fem ledamöter.

Förvaltning

I Norsjö kommun finns en enda förvaltning, kommunförvaltningen. Hit hör anställda, som ser till att den dagliga verksamheten fungerar.


Skillnader mellan politiker och tjänstepersoner

Tjänstepersoner bereder och politiker beslutar. Låter enkelt, men vad är egentligen skillnaden?

Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart 4:e år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda.

För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda. Det rör sig inte bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som jurister, ekonomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. Dessa är tjänstepersoner och är alltså inte valda av folket utan är anställda som vem som helst. Tjänstepersonernas uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras olika beslut.

I korthet kan man säga att politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstepersonerna bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.