Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Digital anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Norsjö kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.


Kungörelser

KOMMUNFULLMÄKTIGE
i Norsjö kommun kallas härmed till sammanträde på Medborgarhuset i Norsjö måndag den 7 december 2020 kl. 18.00.
Partigrupperna samlas måndag den 7 december kl. 17.00 på Medborgarhuset.
Frånvaro ska anmälas till Ingela Lidström, tel. 0918-141 16. Inkallande av ersättare sker i första hand från kansliet.
Under rådande omständigheter har partiernas gruppledare enats om att fullmäktige reducerar antalet ledamöter till hälften.

Ärenden:
1. Inledning och öppnande av sammanträdet
2. Upprop
3. Val av protokollsjusterare, justering sker måndag den 14 december kl. 13:00
4. Arbetsordning
5. Val av ordförande och vice ordförande för 2021 – Trepartens renhållningsnämnd
6. Delgivning
7. Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen
8. Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen KS § 220/20
9. Antagande av detaljplan för Noretområdet KS § 221/20
10. Detaljbudget – Trepartens renhållningsnämnd KS § 222/20
11. Information – Granskning av delårsrapport Partnerskap Inland, Akademi Norr KS § 223/20
12. Deltagande på distans vid sammanträden i utskott, nämnder, styrelser samt kommunfullmäktige KS § 226/20
13. Förlängning av samverkansavtal – gemensam nämnd för drift av personalsystem KS § 230/20
14. Regler och ersättningar för hemsändningsstöd 2021 KS § 232/20
15. Pandemiplan KS § 238/20
16. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt KS § 241/20
17. Redovisning av motioner som inte beretts färdigt KS § 242/20
18. Förutsättningar för ny sim- och sporthall KS § 244/20
19. Motion – Språktest för arbete inom äldreomsorgen KS § 247/80
20. Motion – Utdrag ur belastningsregistret för personal inom äldreomsorgen KS § 248/20
21. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till behandling

Norsjö 2020-11-27

Sam Venngren
Kommunfullmäktiges ordförande


Justerade protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: 2020-11-24
Anslaget uppsatt: 2020-11-27
Anslaget nedtages: 2020-12-21
Sekreterare: Ingela Lidström

Trepartens renhållningsnämnd

Sammanträdesdag: 2020-11-17
Anslaget uppsatt: 2020-11-26
Anslaget nedtages: 2020-12-18
Sekreterare: Ingela Lidström

Gemensam överförmyndarnämnd

Sammanträdesdag: 2020-11-10
Anslaget sätts upp: 2020-11-17
Anslaget tas ned: 2020-12-08
Sekreterare: Hanna Eng

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdag: 2020-11-12
Anslaget sätts upp: 2020-11-12
Anslaget tas ned: 2020-12-04
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

Allmänna utskottet

Sammanträdesdag: 2020-11-10
Anslaget sätts upp: 2020-11-12
Anslaget tas ned: 2020-12-04
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: 2020-10-26
Anslaget uppsatt: 2020-11-03
Anslaget nedtages: 2020-11-25
Sekreterare: Ingela Lidström

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdag: 2020-11-09
Anslaget sätts upp: 2020-11-12
Anslaget tas ned: 2020-12-04
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdag: 2020-11-12
Anslaget sätts upp: 2020-11-12
Anslaget tas ned: 2020-12-04
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

Allmänna utskottet

Sammanträdesdag: 2020-11-10
Anslaget sätts upp: 2020-11-12
Anslaget tas ned: 2020-12-04
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

Senast ändrad 27 november 2020

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.