Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Digital anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Norsjö kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås ?

Efter ett sammanträde publicerar kommunen ett anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Att överklaga ett kommunalt beslut


Kungörelser

Inbjudan till granskning av ny översiktsplan för Världens bästa vardag i Norsjöbygden

Kommunstyrelsen fattade beslut om granskning av Norsjö kommuns översiktsplan, inklusive fördjupningar, den 15 mars 2022. Granskningshandlingarna finns utställda för granskning i kommunhusets reception samt på kommunens hemsida; www.norsjo.se under tiden 23 mars t.o.m. 23 maj 2022.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Norsjö kommun, 935 81 Norsjö eller via e-post; info@norsjo.se senast den 23 maj 2022.

Granskningshandlingar


Justerade protokoll

Valnämnden

Sammanträdesdag: 2022-05-17
Anslaget sätts upp: 2022-05-18
Anslaget tas ned: 2022-06-09
Sekreterare: Ingela Lidström

Demokrati- och medborgarberedningen

Sammanträdesdag: 2022-05-16
Anslaget sätts upp: 2022-05-15
Anslaget tas ned: 2022-06-07
Sekreterare: Ina Klingstedt

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: 2022-04-26
Anslaget sätts upp: 2022-05-03
Anslaget tas ned: 2022-05-25
Sekreterare: Ingela Lidström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad 18 maj 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.