Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Pågående projekt

Här ser du pågående projekt där Norsjö kommun är delaktig på något sätt – som projektägare, medfinansiär eller intressent.

Utveckling av medskapandeprocesser för hållbar service i Norsjö (2022 – 2024)

Norsjö kommun är en av 15 kommuner i landet som jobbar med olika projekt för att förbättra service på landsbygden.  Projektet ”Utveckling av medskapandeprocesser för hållbar service i Norsjö” ska stärka samverkan mellan kommunens verksamheter, lokalbefolkningen, föreningslivet och det lokala serviceutbudet på orten.

Norsjö kommun har en serviceplan där Kommunfullmäktige i Norsjö har pekat ut Bastuträsk, Kusfors och Norsjövallen som servicestrategiska orter utanför tätorten Norsjö. I nuläget med Northvolts etablering och fler inflyttningar så fokuserar projektet på Bastuträsk och Pärlbandsbyarna från Petikträsk i väster till Petiknäs i öster.

Målet är att när projektet avslutas ska kommunen uppleva en ökad förmåga att stötta lokal serviceutveckling

Hur?
Genom att skapa mötesplatser för dialog mellan servicenoder, föreningar och kommunens verksamheter på orten ska förståelsen för varandra öka och nya samarbeten som gynnar platsen skapas.

Varför?
För att tydliggöra behovet av kommersiell service på orten nu och i framtiden och skapa kunskap kring hur kommunen kan stötta utveckling och bevarandet av service på platsen.

Projektet ”Utveckling av medskapandeprocesser för hållbar service i Norsjö” har beviljats 500 000 kronor i stöd från Landsbygdsprogrammet under perioden 2022-09-01 – 2024-06-30. Vill ni ta del av beslutet kan ni mejla info@norsjo.se  alternativt kontakta projektledare för frågor (kontaktuppgifter till höger).

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.