Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Pågående projekt

Här ser du pågående projekt där Norsjö kommun är delaktig på något sätt – som projektägare, medfinansiär eller intressent.

Move Up North

Det är här vi väljer att bo och leva och det är hit människor vill flytta
Move Up North är ett treårigt projekt där satsningen på inflyttare ska sträcka sig mycket längre än så. Tio framåtsyftande inlandskommuner jobbar tillsammans för att öka kunskapen om regionen och att fler ska ta steget och välja någon av kommunerna som bostadsort. Det handlar om att jobba långsiktigt då vi inom projektet vet att det är ett stort beslut och lång process kring att flytta.

En charmoffensiv
Här finns en region som är på charmoffensiven. I projektet ska vi alla hjälpas åt med att se till att de som flyttar in får ett bra mottagande. Det finns möjlighet att hitta balansen mellan ditt arbete och det som gör livet värt att leva. I inlandet finns en vardag som slår det mesta både gällande äventyr och fritid. Dessutom är människorna som bor här välkomnande och, framför allt, hjälpsamma.

Ett växande näringsliv
I regionen har vi företag som växer och behöver kompetens. Det finns ett rikt näringsliv med möjlighet till en bra karriär och utveckling. Den som väljer att flytta hit har chans till omväxlande arbete, genuina kollegor och att hitta den där balansen i arbetslivet – det bästa av två världar. Move Up North ska samverka med andra projekt för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens – kanske är det du.

Det är vi som ska jobba i projektet
I Move Up North finns det tio inflyttarlotsar anställda, en i varje inlandskommun. Det är de personerna som kommer att vara i kontakt med potentiella inflyttare samt personer som redan vet att livet väntar på dem just här.
För att stötta inflyttarlotsarna i deras arbete finns också en projektledare, en projektadministratör och en projektkommunikatör anställd i Move Up North.

Korta fakta om Move Up North

Intresserad av att flytta till inlandet? Kontakta:
Kontaktuppgifter till inflyttarlotsen finns här intill.

Projektledning
Marica Lagerström
Samordnande projektledare / Prosjeäkttaåjvvie
Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie
Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North
Telefon: 0952-140 27
E-post: marica.lagerstrom@sorsele.se

Elsa Öhrnell
Projektadministratör
Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie
Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North
Telefon: 0952-140 39
E-post: elsa.ohrnell@sorsele.se

Sofie P From
Projektkommunikatör
Norsjö kommun
Utvecklingsenheten, Projekt Move Up North
Telefon: 0918-141 21
E-post: sofie.from@norsjo.se

Logotyper på rad.


SHiMR, Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom Region 10 som syftar till ökat entreprenörskap och en hållbar tillväxt i regionen. *

I syfte att öka företagens konkurrenskraft och stötta företag att arbeta för målen i Agenda 2030, avseende hållbart företagande – social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kommer projektet att erbjuda behovsanpassade stöd och kompetenshöjande aktiviteter. Projektet ska också arbeta för att lösa utmaningarna med de regionala skillnader för stöd för näringslivet som finns genom att genomföra en rad olika aktiviteter med utgångspunkt i att utveckla nya modeller för samverkan mellan företag, kommuner, företagsfrämjare och akademi samt att utarbeta en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10.

Projektägare: Lycksele Kommun
Projekttid: 2023 – 2025
Medfinansiärer: ERUF projekt med medfinansiering från Region Norrbotten, Region Västerbotten och kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Sorsele, Storuman, Åsele.

*Region 10 är en frivillig sammanslutning av 10 inlandskommuner i Norrbottens och Västerbottens inland. Deltagande kommuner: Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Dorotea kommun, Lycksele kommun, Malå kommun, Norsjö kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun.

Samlade logotyper

 


Utveckling av medskapandeprocesser för hållbar service i Norsjö (2022 – 2024)

Norsjö kommun är en av 15 kommuner i landet som jobbar med olika projekt för att förbättra service på landsbygden.  Projektet ”Utveckling av medskapandeprocesser för hållbar service i Norsjö” ska stärka samverkan mellan kommunens verksamheter, lokalbefolkningen, föreningslivet och det lokala serviceutbudet på orten.

Norsjö kommun har en serviceplan där Kommunfullmäktige i Norsjö har pekat ut Bastuträsk, Kusfors och Norsjövallen som servicestrategiska orter utanför tätorten Norsjö. I nuläget med Northvolts etablering och fler inflyttningar så fokuserar projektet på Bastuträsk och Pärlbandsbyarna från Petikträsk i väster till Petiknäs i öster.

Målet är att när projektet avslutas ska kommunen uppleva en ökad förmåga att stötta lokal serviceutveckling

Hur?
Genom att skapa mötesplatser för dialog mellan servicenoder, föreningar och kommunens verksamheter på orten ska förståelsen för varandra öka och nya samarbeten som gynnar platsen skapas.

Varför?
För att tydliggöra behovet av kommersiell service på orten nu och i framtiden och skapa kunskap kring hur kommunen kan stötta utveckling och bevarandet av service på platsen.

Projektet ”Utveckling av medskapandeprocesser för hållbar service i Norsjö” har beviljats 500 000 kronor i stöd från Landsbygdsprogrammet under perioden 2022-09-01 – 2024-06-30. Vill ni ta del av beslutet kan ni mejla info@norsjo.se  alternativt kontakta projektledare för frågor (kontaktuppgifter till höger).

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Senast ändrad 28 februari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.