Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Pågående projekt

Här ser du pågående projekt där Norsjö kommun är delaktig på något sätt – som projektägare, medfinansiär eller intressent.

NiMR Näringslivsutveckling i Möjligheternas region (2018 – 2021)

Näringslivsutveckling i Region 10 med fokus på ägarskifte, större marknad, attraktivare arbetsgivare, kapitalförsörjning och innovation

Visit Norsjö (2018 – 2022)

Ersätta den nuvarande turistinformationen med ett Visitor Center där fokus lyfts från att informera besökare till att utveckla besöksnäringen inom Norsjö kommun samt skapa mervärde för såväl besökare som lokalbefolkning.

Handelsplats Norsjö (2018 – 2020)

Vidareutveckling av Handelsplats Norsjö och dess funktioner.

Exportfokus (2019 – 2021)

Att besöksnäringens företag når en ökad utländsk marknad på helårsbasis och en dubblering av antalet besöksnäringsföretag som arbetar aktivt med export.

Leader Skellefteå Älvdal (2015 – 2022)

Landsbygdsutveckling med leadermetoden i Malå, Norsjö och Skellefteå.

Flernivåsamverkan för kapacitetsutbyggande i Region 10 (2018 – 2020)

Långsiktigt kapacitetsbyggande med målet att stärka den lokala förmågan att bedriva ett kvalitativt näringsfrämjande arbete.

Fossilfria transporter i norr (2018 – 2020)

Etablera förutsättningar i länets samtliga kommuner att strategiskt leda, och utifrån sina mandat genomföra, omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Karriärlyftet (2019 – 2022)

Ledarskapsutbildningar inom Akademi Norr.

LONA Pumptjärn (2018 – 2020)

Naturvårdsprojekt för att iordningställa området kring Pumptjärn och introducera nyanlända till olika friluftsaktiviteter.

Framtid Region 10 – näringsliv (2019-2020)

Näringslivs- och tillväxtenheterna inom Region 10 vill tillsammans skapa ökade förutsättningar för det näringsfrämjande systemet för ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i glesbygd.
Läs mer om projektet här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast ändrad 3 maj 2021

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.