Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Vem kan ansöka

Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vem kan få färdtjänst

Personer som är folkbokförda i Norsjö och som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken kan beviljas färdtjänst.
Det är endast funktionshindret och kollektivtrafikens tillgänglighet som avgör rätten till färdtjänst: ett samband måste finnas mellan funktionshinder och svårigheten att resa.

Hur fungerar resan

Färdtjänsten får användas i Norsjö kommun. Avgift för resan uttas enligt gällande regler. I färdtjänsten tillämpas samåkning.

Föraren hjälper resenären att på ett säkert och betryggande sätt komma i och ur fordon, vid medtagande av hjälpmedel kan också föraren hjälpa dig med dessa. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov.

Vilka resor får inte göras i färdtjänsten

Färdtjänst får inte användas till sjukresor, behandlingsresor, skolskjuts, värnpliktsresor eller andra resor som bekostas av det allmänna: så kallat andra samhällsbetalda resor.

Ansökan och beslut

Ansökan om färdtjänst skall ske på särskild blankett som du får från biståndshandläggare på kommunen. Färdtjänsthandläggaren informerar dig personligen om behovsprövade tilläggstjänster: ledsagare och specialfordon samt utreder och beslutar i ärendet.
Beviljad färdtjänst är alltid tidsbegränsad: vid varje nytt ansökningstillfälle måste du i god tid, 4 till 6 veckor, skicka in en ny skriftlig ansökan.

Avslag på färdtjänstansökan kan överklagas hos Länsrätten. Inom tre veckor från den dag du tar del av avslagsbeslutet skall din skrivelse vara inkommen till Socialkontoret som sedan skickar ärendet vidare till Länsrätten.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.