Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

För invånare och näringsliv

Här finns dokument som påverkar kommunens invånare och näringsliv.

Dokumenten är i bokstavsordning. Hittar du inte det du söker, kontakta Norsjö kommun.


ABVA: ABVA – Allmänna bestämmelser för användande av Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Anhörigbidrag, riktlinjer: Riktlinjer för anhörigbidrag

Avfallshantering: Avfallsföreskrifter Norsjö kommun

Bilaga 1 Sortering och överlämnande

Bilaga 2 Ordlista

Bilaga 3 Anvisningar för transport för fordon och hämtningspersonal

Avfallsplan: Avfallsplan 2014 – 2020


Barn och unga, riktlinjer: Riktlinjer barn och unga

Bidragsnormer för föreningar och organisationer: Bidragsnormer

Biståndsbedömning, riktlinjer: Riktlinjer biståndsbedömning

Boendestöd, riktlinjer: Boendestöd riktlinjer

Bostadsförsörjningsprogram: Bostadsförsörjningsprogram Norsjö kommun

Bygdemedel, riktlinjer: Bygdemedel, riktlinjer

Bygdemedel, handlingsplan 2022: Handlingsplan bygdemedel 2022


Folkhälsopolitiskt program: Folkhälsopolitiskt program

Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet barn 6-13 år, riktlinjer: Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn 6-13

Frånvaro och ledighet för elever, riktlinjer: Frånvaro och ledighet för elever

Färdtjänst och riksfärdtjänst, riktlinjer: Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Förskola och annan pedagogisk verksamhet barn 1-5 år, riktlinjer: Riktlinjer för förskola och annan pedagogisk verksamhet Barn 1-5 år


Hemsändningsbidrag 2022: Regler och ersättningar för hemsändningsbidrag 2022


Informationssäkerhetspolicy: Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet  riktlinjer: Riktlinjer för Informationssäkerhet

Inköps- och upphandlingspolicy: Inköps- och upphandlingspolicy 

Integrationsstrategi: Integrationsstrategi Norsjö kommun


Kulturmiljöprogram: Kulturmiljöprogram Norsjö kommun


LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen): LIS-plan landsbygdsutveckling i strandnära lägen


Näringslivsstrategi: Näringslivsstrategi 2020-2026


OB-barnomsorg: Riktlinjer 

Ordningsföreskrifter: Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Bilaga till ordningsföreskrifter, alkoholförtäring på offentlig plats


 


Serveringstillstånd: Serveringstillstånd riktlinjer

Serviceplan: Serviceplan 2020-2026

Skolskjuts, riktlinjer: Riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Skydd för människors miljö och hälsa: Lokala föreskrifter till skydd för människors miljö och hälsa 

Sponsring, policy: Policy för sponsring

Suicidprevention, handlingsplan: Handlingsplan för Suicidprevention i samverkan


Torghandel: Lokala ordningsföreskrifter för torghandel


Vindkraftsplan: Vindkraftsplan för Norsjö kommun

Visselblåsarfunktion, riktlinje: Riktlinje 

Vård och omsorg samt funktionsnedsättningsområdet: Tillämpningsanvisningar


Äldreomsorgsplan: Lokal äldreplan Norsjö kommun


Översiktsplan: Översiktsplan Norsjö kommun

 

Senast ändrad 19 juni 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.