Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Taxor och avgifter för bygglov

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för ärenden om lov och vid kontroller och tillsyn. En planavgift kan även tillkomma vid bygglov inom detaljplanerade områden.

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut en avgift (taxa) för de kostnader kommunen får i samband med prövning av ärenden om lov och vid kontroll/tillsyn. Avgifterna beräknas utifrån olika faktorer, till exempel:

  • byggnadens/byggnadsdelens area
  • typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad med mera)
  • objekt
  • planenlighet
  • förbesiktning och tomtens förutsättningar
  • om området är kulturhistoriskt intressant
  • sakägare som ska höras
  • kungörelse i post- och inrikestidningar.

I avgiften ingår nedlagd tid och kostnader för både administration och handläggning. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet, observera att prisbasbeloppet ändras årligen.

För frågor rörande taxor kontakta miljö- och byggavdelningens bygglovshandläggare

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.