Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Häckar och buskage

Du som fastighetsägare har ett ansvar för att se till att dina häckar och ditt buskage inte skymmer sikt, trafikmärken.

Du som fastighetsägare har ett ansvar

Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighetsägare som är ansvarig.
Kommunen har, om den är ägare till gatumarken, rätt till att ta bort grenar om de medför olägenhet.


Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Utfart mot gatan

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Tomt intill gatan

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.
Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.
Plan- och bygglagen 3 kap 17 §

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.