Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Inackordering och busskort

Busskort

Om du går på gymnasiet eller läser gymnasial nivå på en kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola och har långt till skolan kan du ansöka om ett busskort. I vårt blankettarkiv hittar du de olika blanketterna. Observera att det är olika beroende vilken skola du ska ansöka till.

För att få ett busskort ska det vara minst sex kilometers avstånd mellan din folkbokföringsadress och skolan.

Observera att olika regler gäller för att få busskort i grundskola och gymnasieskola, samt att du måste studera på heltid för att få ett busskort.

Giltighet

Busskortet gäller under skoldagar för resa till och från skolan, två enkelresor per dag inom länet. Bussbyte måste ske inom 3 timmar från resans början. Mer information om busskort finns på www.tabussen.nu.

Om du förlorar ditt CSN-bidrag förlorar du även din rätt till busskort.

Om avståndet till skolan blir kortare än sex kilometer för att du flyttar eller byter skola är du skyldig att lämna tillbaka busskortet. Du kan bli återbetalningsskyldig om du använder ett busskort som du inte har rätt till.


Inackorderingstillägg

Elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning som är berättigad studiehjälp och på grund av avståndet måste vara inackorderad på skolorten, kan söka inackorderingstillägg. Elever vid folkhögskolor och fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Regler

Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20.

Eleven kan inte få både inackorderingstillägg och busskort/resebidrag.

Reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 40 km samt att eleven ska vara folkbokförd i Norsjö kommun. Eleven ska vara heltidsstuderande.

Inackorderingstillägget under 2024 utgår enligt nedanstående tabell.

Zon 1 38-174 km: 1 910 kr
Zon 2 175-899 km: 2 030 kr
Zon 3 900 km eller längre: 2 510 kr

Utbetalningar

Tillägget betalas ut för månaderna september-december och januari-maj, sammanlagt 9 månader under läsåret.

Länk till blanketter och e-tjänster till höger.

Senast ändrad 17 maj 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.