Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Styrdokument

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Kommunerna har utöver det även utrymme att utforma egna styrdokument (författningssamling) för hur verksamheterna ska drivas. Inom Norsjö kommun finns en mängd dokument som på olika sätt styr hur kommunen ska driva och utföra sina olika uppdrag.

Styrdokument innebär bland annat vision och program, riktlinjer och regler, taxor och reglementen, policys och planer. Gemensamt är att de beskriver hur kommunens invånare, politiker och anställda ska agera och förhålla sig i olika situationer. Beroende på innehållets karaktär är styrdokumenten beslutade av Norsjö kommuns förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelse eller av anställda tjänstemän i förvaltningsledningen.

För att göra det enkelt för dig att hitta rätt är styrdokumenten indelade i följande kategorier :

  • Avgifter och taxor – politiskt beslutade avgifter och taxor.
  • För invånare och näringsliv – dokument som påverkar kommunens invånare och näringsliv.
  • Kommunens interna styrning – dokument som styr kommunens interna arbete.
  • Reglementen och arbetsordningar – dokument som styr det politiska arbetet i kommunen.

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.