Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Vindkraftsplan

Riksdagen har antagit ett planeringsmål/energimål som innebär att produktionen av el från vindkraft ska öka från dagens ca 1 TWh till 10 TWh år 2015. Energimålet ska också skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och främja en omställning till förnybar energi. Med anledning av detta har Malå och Norsjö gemensamt tagit fram en vindkraftsplan.

Kommunfullmäktige i respektive kommun har nu beslutat att anta tillägg till översiktsplan; Vindkraft i Malå och Norsjö kommuner.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 10 juni till 1 september 2015. De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktats finns redovisade i granskningsredogörelsen.

Kommunfullmäktige i Norsjö antog tillägg till översiktsplan, Vindkraft i Malå och Norsjö kommuner, enligt § 150 2015-12-07.


Antagandehandlingar

Vindkraft i Malå och Norsjö, inklusive Länsstyrelsens granskningsutlåtande (pdf, öppnas i nytt fönster)

Granskningsredogörelse (pdf)

Samrådsredogörelse (pdf)

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.