Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Försäljning av tobaksvaror

Det krävs tillstånd för att sälja tobak
Från den 1 november 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak, tidigare behövdes en anmälan/registrering.
Du som försäljare kan redan från den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen. En ansökan måste ha kommit in till kommunen senast den 31 oktober, för att du ska ha möjlighet att fortsätta sälja tobaksvaror. När du lämnat in din ansökan får försäljning fortsätta som vanligt till dess beslut om tillstånd fattats av Miljö- och byggnämnden.

Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. Vid ansökan ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.
Kommunen kommer att ta ut en fast prövningsavgift för ansökan om tillstånd.

Vad krävs för att få tillstånd
Kommunen ska granska om den som söker tillstånd är lämplig. För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i Polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Varför har reglerna ändrats?
Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Dina skyldigheter som säljare av tobak
Du är ansvarig för att- ge din personal de kunskaper som behövs för att kunna följa den nya lagen- alla tobaksvaror som säljs i detaljhandeln har korrekt märkning.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.