Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Boenden

När du inte kan få ditt behov av vård och omsorg i hemmet tillgodosedda trots omfattande hjälpinsatser från hemtjänsten kan det bli aktuellt att ansöka om ett särskilt boende.

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver hjälp med omfattande omvårdnad och service dygnet runt. En individuell prövning görs alltid innan du beviljas en plats. Den enskilde kan inte ställa krav på ett visst boende utan blir anvisad ett boende inom kommunen.

Allt särskilt boende består av lägenheter som du hyr, precis som i eget boende. Utöver hyran betalar du en avgift för hjälp och omsorg samt för mat och förbrukningsartiklar. Lägenheterna i särskilt boende är handikappanpassade och har trygghetslarm.

I särskilt boende finns omvårdnadspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Kommunen ansvarar för sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå. Kommunen har också ansvaret för din rehabilitering om du bor i särskilt boende. Varje enhet har tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut. Landstinget ansvarar för läkarinsatserna.

Ansökan

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare. Efter behovsprövning kan du erhålla plats på särskilt boende.

Överklaga

Har du fått avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Skrivelsen med överklagandet skickas till kommunen inom 3 veckor från den dag du tagit del av beslutet. I skrivelsen skall du ange vad du anser vara felaktigt i beslutet och vad du vill ha för ändring.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.