Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Barn som visar tio fingrar. På fem av dem sitter korkar från tuschpennor.

Förskola och pedagogisk omsorg

Norsjö kommun erbjuder kommunala förskolor och annan pedagogisk omsorg på ramtidern 06:0-18:00, finns behov av barnomsorg efter ramtiderna erbjuds OB-barnomsorg.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökanden eller föräldralediga. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Norsjö kommun erbjuder förskola inom ramtiderna 06:00-18:00. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska -på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Norsjö kommun har förskolor i Norsjö samhälle, Bastuträsk och Norsjövallen.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds i vissa delar av kommunen som ett alternativ till förskola eller fritidshem och erbjuds i åldrarna 1-13 år. Pedagogisk omsorg är verksamhet där barn tas omhand i medarbetarens egna hem eller i en särskild lokal. Pedagogisk omsorg vilar på samma värdegrund som förskolan och följer skollagen. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande.

Avgiftsfri allmän förskola för 3–5-åringar

Barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till allmän förskola. Den allmänna förskolan i Norsjö är avgiftsfri och omfattar 15 timmar/vecka enligt verksamhetens bestämda tider. Den allmänna förskolan följer samma läsårschema som Norsjö kommuns skolor vilket innebär uppehåll vid vissa lov.

Skillnader mellan förskola och annan pedagogisk verksamhet

  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.
  • I förskola och fritidshem ska det finnas legitimerade förskollärare och lärare i fritidshem. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.
  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.

Taxor och avgifter

I Norsjö kommun betalar vårdnadshavare för den plats barnet har inom förskola, pedagogisk omsorg, OB-pedagogisk omsorg, inte för de timmar barnet visas där. Debitering sker för de månader barnet är inskriven på sin plats.

Själva avgiften beräknas på de inkomster som finns i hushållet/hushållen.

Frågor och svar

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här: Frågor och svar

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.