Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Sopor från sommarstugan

De flesta fritidshusen har idag valt att få sitt avfall hämtat från gemensamma insamlingsplatser (röda tunnor) under perioden maj till september. Den möjligheten kommer finnas kvar under denna säsong 2023. Norsjö kommun kommer att se över placeringar och minska på antalet platser så att de fungerar för de nya sopbilarna. Det här innebär att en del kan få längre till en gemensam insamlingsplats (röd tunna) och en del kan få närmare. Det är Norsjö kommun som bestämmer var och hur de röda kärlen ska placeras, det är inte tillåtet att på egen hand flytta ett sådant kärl.


Det här gäller för 2023

Nästa år, 2024, kommer det finnas cirka 12 platser runt om i kommunen där fritidshus kan lämna både sitt mat- och restavfall samt sina förpackningar. Under denna säsong 2023 kommer Norsjö kommun inte att erbjuda utsortering av matavfall till fritidshus som valt gemensamhetslösningen (röda tunnor). Det är inte tillåtet att slänga förpackningar eller tidningar i de röda tunnorna, dessa ska du lämna till miljövagnen, en återvinningsstation eller till återvinningscentralen i Norsjö (se kartor/turlistor). Det är alltså endast restavfallet och matavfallet som får läggas i den röda tunnan.

Mer information om vad som kommer att gälla nästa säsong kommer längre fram.


Vad är restavfall?

Med restavfall menas sådant avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än förbränning. Exempelvis blöjor, dammsugarpåsar, kuvert, tandborste, snus, cigaretter (ej glödande), tuggummi m.m.


Information om taxa

Den gemensamma insamlingsplatsen är alltid den billigaste lösningen du kan ha för sophämtning från ditt fritidshus både med det gamla och det nya systemet. Norsjö kommun håller på att arbeta fram en ny avfallstaxa. Till dess att den är färdig gäller den taxa som kommunfullmäktige senast antog. Alla fritidshus är skyldiga att betala en grundavgift. Om man inte har behov av sophämtning från sitt fritidshus kan Norsjö kommun under vissa förutsättningar bevilja dispens för uppehåll i hämtning. Du måste då lämna in en ansökan om dispens till miljö- och byggkontoret som fattar beslut om dispensen.


Eget kärl med både mat- och restavfall

Fritidshus har alltid möjlighet att välja att ha ett eget kärl med både mat- och restavfall. Då kan Norsjö kommun hämta avfallet under hela året och du betalar samma avgift som för ett permanentboende. Du kan också dela på ett sådant kärl med en eller två grannar. Väljer du att ha eget kärl eller att dela kärl med din granne så hämtar sopbilen avfallet i närheten av din fastighet om Norsjö kommun anser att vägen är farbar. Om vägen inte är farbar kommer vi överens om var du ska placera ditt kärl för att få det tömt.

Klicka här för att ansöka om eget kärl

Här kan du läsa mer om gemensamt kärl i Avfallsföreskrifterna

Här kan du läsa mer om hämtningsvägar i bilaga 3 hämtningsvägar


Hur ofta töms tunnorna ?

Den röda tunnan för fritidshus töms varannan vecka under perioden 1 maj – 30 september. Tömningen sker i samband med ordinarie sophämtning, schemat för det hittar du här https://www.norsjo.se/bygga-bo-miljo/avfall-och-atervinning/sophamtning/ 

Att tänka på i början och slutet av fritidshussäsongen

Du ansvarar själv för att ställa upp kärlet efter 1 maj, för att markera för renhållningspersonalen att du har börjat nyttja fritidshuset och önskar hämtning. Renhållningspersonalen lägger ned din tunnan efter sista hämtning för säsongen, för att marker att tunnan ej kommer tömmas något mer detta året.

Vad gör jag om tunnan är full ?

En enkel lösning är ofta att avfallet sorteras bättre och du lämnar mer till återvinningen. Om du har en gemensam lösning för ditt avfall, prata gärna med din grannar. Vid överfyllt kärl kan en extrasäck köpas och lämnas bredvid soptunnan, läs mer om kostnaden för dessa säckar under “avgifter, regler och abonnemang”. Extrasäck köper du på Knut’n.

Du som nyttjar kärlet är ansvarig för att se till att locket går att stänga. Överfyllda sopkärl skapar problem med nedskräpning antingen genom att fåglar eller vinden kommer åt avfallet och sprider det, eller att avfallet faller utanför sopbilen vid tömning.

Utebliven hämtning? Läs mer under fliken sophämtning.

Var lämnar jag tidningar, förpackningar och annat avfall ?

Tidningar och förpackningar ska du lämna på en återvinningsstation. Grovavfall och farligt avfall lämnas på en återvinningscentral. Du hittar mer information om återvinningsstationerna och återvinningscentralerna under respektive flik till vänster.

Flytta permanent till ditt fritidshus ?

Om du ska flytta permanent till ditt fritidshus behöver du ändra sophämtningen till ett året runt-abonnemang, det gör du enkelt via vår e-tjänst.

Om du nyttjar ditt fritidshus utanför perioden 1 maj till 30 september, behöver du uppdatera ditt abonnemang till ett kärl som töms året om och detta kan du ansöka om i vår e-tjänst. 

Här hittar du e-tjänsten för abonnemangsbyte. 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.