Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Fastigheter och lantmäteri

Lantmäteriet arbetar med fastighetsfrågor. Lantmäteriet är en statlig myndighet, som styrs med uppdrag från Miljödepartement. De ansvarar för geografisk information, fastighetsindelning, det geodetiska referenssystemet och fastställer ortsnamn.

Är du intresserad av frågor gällande fastighetsskatt kontakta Skatteverket.

Byte av höjdsystem från RH70 till RH2000

Norsjö kommun är anslutet till rikets höjdsystem RH2000, det gamla höjdsystemet RH70 gäller inte längre. Detta innebär dock att alla projekt som arbetar i RH70 under tiden som bytet sker kommer fortlöpa i samma höjdsystem tills projekten är avslutade.

För alla som på något sätt jobbar med höjdinformation från kommunen är detta viktig information. Det gäller att kontrollera vilket höjdsystem som används för varje enskild handling. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter så framgår det alltid vilket höjdsystem som används.

Det nya höjdsystemet har en annan utgångspunkt än i det tidigare höjdsystemet. I Norsjö kommun är det 0,289 meter högre i RH2000 än i det tidigare RH70.

Det nya referenssystemet i höjd

Det nationella höjdsystemet RH2000 har tagits fram av Lantmäteriet och har framställts genom en landsomfattande precisionsavvägning. Detta har resulterat i ett rikstäckande höjdnät av högre kvalitet jämfört med föregångarna RH70 och RH00. Detta nät är kopplat mellan våra grannländer enligt en europeisk standard vilket kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Fastighetsregister

Om du vill ha uppgifter om en fastighet i Norsjö vänder du dig till Lantmäteriet. Det finns ett aktuellt fastighetsregister som redovisar allt som hänt med en fastighet.

I fastighetsregistret finns det bland annat uppgifter om vilka som äger en viss fastighet, vilka planer som finns för området och vilka rättigheter som är knutna till fastigheten, exempelvis servitut.

Fastighetsindelningen är en förutsättning för att samhällsplanering, folkbokföring och fastighetstaxering med mera ska fungera. Därför är fastighetsregistret ett viktigt verktyg.

Registret är nationellt, och där finns uppgifter från lantmäteri- och inskrivningsmyndigheterna samt skatteverket samlade.

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.