Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett nätverk/samverkansorgan där ledningen för de kommunala nämnderna och förvaltningarna tillsammans med företrädare för Landstinget diskutera, initiera, utveckla och planerar för insatser inom folkhälsoområdet.

Övriga deltagare inbjuds utifrån aktuella frågeställningar. Samverkan syftar till att främja människors hälsa och livskvalité i Norsjö kommun.

Det folkhälsopolitiska programmet i Norsjö kommun visar på en uttalad vilja inför ett fortsatt framtida folkhälsoarbete. Det är viktigt att folkhälsorådet och folkhälsofrågorna har en tydlig koppling till kommunstyrelsen för att kunna samordna det förebyggande arbetet, ge legitimitet åt arbetet samt ge tydliga riktlinjer.

Folkhälsorådet svarar för att det folkhälsopolitiska programmet kommer till användning och är en drivande part i folkhälsofrågor. En viktig roll är att stödja arbetet i folkhälsofrågor vad gäller tillvägagångssätt, utvärdering, uppföljning samt inspirera och verka för en bred förankring och gott samarbete med olika aktörer.

Folkhälsorådet träffas 4 gånger per år.


Folkhälsorådets organisation, roll och riktlinjer.


Representanter i det lokala folkhälsorådet 2023-2026 :

Politiker

Mikael Lindfors (S) kommunstyrelsens ordförande
Charlotta Jansson Enquist (M) vice ordförande beredningen för folkhälsa, Regionen
Emma Lindfors (S) vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden Norsjö/Malå
Magnus Eriksson (S) ordförande skol- och omsorgsutskottet
Mattias Andersson (M)

Tjänstepersoner

Mari-Louise Skogh, folkhälsostrateg
Eleonore Hedman, kommunchef
Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning
Eva Bergström, verksamhetschef omsorg
Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling
Hanna Brännström, avdelningschef Norsjö hälsocentral
Jenni Bark, folkhälsoenheten Region Västerbotten
Per Lindberg, Polisen
Ulrica Stenberg, chef Folktandvården

Adjungerade vid behov

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.