Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Rivningslov

För att riva en byggnad inom detaljplan krävs rivningslov. För att riva en byggnad utom detaljplan krävs en rivningsanmälan.

Rivningslov

När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanerat område.

För att ansöka om rivningslov lämnar du in :

  • ifylld blankett för rivningslov
  • situationsplan i skala 1:400 som visar byggnaden som ska rivas.

När ansökan om rivningslov kommit in granskar bygg- och miljönämnden om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnaden kanske behövs för bostadsförsörjning eller bör bevaras på grund av dess kulturhistoriska eller konstnärliga värde.

Rivningsanmälan

När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs nästan alltid en rivningsanmälan med rivningsplan. Detta gäller oavsett om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Syftet med rivningsanmälan är att materialet från rivningen ska tas om hand på ett säkert och miljömässigt bra sätt.

För att göra en rivningsanmälan lämnar du in :

  • ifylld blankett för rivningsanmälan
  • en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras.

Rivningsanmälan ska lämnas in senast tre veckor innan rivningen påbörjas. Rivningsplanen kan lämnas senare men måste godkännas av miljö- och byggnämnden innan rivningen påbörjas.

Undantag

Kravet på rivningsanmälan gäller inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske samt komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.