Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Luften utomhus

Det finns många olika typer av föroreningar i luften och de förekommer i olika koncentrationer. En del ämnen förekommer naturligt i låga halter men blir ett problem när vi människor ökar utsläppen. De största källorna till föroreningar är trafiken, vedeldning och industrin.

Tomgångskörning

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön gäller att: En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut.

Detta gäller inte :

– om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
– om motorn hålls igång för att driva anordning som behövs för fordonets ändamålsenliga brukande.

I Norsjö kommun gäller den i hela kommunen.

 

Vedeldning

Att elda med ved eller andra biobränslen är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning av villor så länge eldningen utförs på rätt sätt.

Naturvårdsverket har samlar goda råd för dig som eldar ved i kamin, spis och ugn.

 

Bygganmälan gällande vedeldning

Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du enligt Plan- och bygglagen göra en anmälan till miljö- och byggavdelningen.

 

Industrin

Industrin bidrar till utsläpp av föroreningar genom förbränningsprocesser, t.ex. kväveoxider och partiklar, men också genom utsläpp av t.ex. svaveldioxid och lösningsmedel. När det gäller svaveldioxid var utsläppen som störst på 70-talet och har sedan dess minskat kraftigt. Utsläpp av lösningsmedel kan bidra till bildandet av marknära ozon.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.